Ga direct naar de content

Lenen voor geiten

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 24 2016

Stel, u overweegt een investering te doen. De rendementen zijn onzeker en u kunt er helaas pas na vele jaren over beschikken. Om u te verleiden moet er wel wat gebeuren. Gelukkig is er de overheid. Die heeft besloten dat u vrijwel volledig gecompenseerd wordt als de rendementen tegenvallen. De betalingen mag u daarnaast over 35 jaar uitsmeren tegen een lage rente. Dat verandert de zaak, omdat u nu bent beland in een spel waar u niets te verliezen hebt. Vooruit met de geit!

Mekkeren

Toch blijft deze geit mekkeren. Uit een eerste uitgelekte monitor van het sociaal leenstelsel blijkt dat jongeren uit kwetsbare milieus de grootste daling vertonen bij de instroom naar het hoger onderwijs en dat de totale instroom is gedaald. Met een feitenvrije verbetenheid die thans mode is, wordt moord en brand geschreeuwd. Amerikaanse toestanden! En dat voor een socialistische minister! Kamervragen!

Ironie

De instroom laten dalen en in het bijzonder bij deze doelgroep is ironisch genoeg precies wat we willen. Ten eerste heeft ooit iemand bedacht dat zoveel mogelijk mensen moeten studeren en daarmee onderwijsinstellingen een duw gegeven om volume te stampen. Een onzalige gedachte die heeft geleid tot leerfabrieken, perverse prikkels en kwaliteitsdaling.

Kwetsbaar

Maar waarom moeten we willen dat bij de daling van instroom kwetsbare groepen oververtegenwoordigd zijn? Voor de goede orde, sociale mobiliteit is een enorm groot goed waar niet alleen de mobielen zelf van profiteren, maar ook de samenleving als geheel. Het zou dan ook doodzonde zijn als zou blijken dat potentieel gemotiveerde capabele studenten uit armere gezinnen niet gaan studeren. Alleen blijkt dat helemaal niet uit de monitor, want dat is niet onderzocht.

Ongemakkelijk

Wat rest is een statistisch gegeven dat misschien ongemakkelijk voelt, maar heel normaal is. Kinderen van laagopgeleiden of kwetsbare gezinnen zijn gemiddeld relatief minder geschikt voor het hoger onderwijs. Als er een daling van de instroom is, mag je dus verwachten dat juist deze groep gemiddeld achterblijft.

Armstoel

Dit is geen elitair armstoelgeneuzel. Ook mijn ouders hadden niet de middelen om voor mijn studie te betalen, dus ging ik als ‘kansarme’ een studieschuld aan van tienduizenden guldens. Na een korte inspectie van de ook toen al lucratieve terugbetalingsregeling ging ik over tot de orde van de dag.

Koudwatervrees

Door de huidige regeling hoeft geen enkele student uit een kansarm milieu zich ontmoedigd te voelen, behalve als kansarm betekent dat je niet snapt hoe gunstig deze regeling is. Je kunt je afvragen of deze mensen wel moeten gaan studeren. Geen reden voor koudwatervrees voor minister Jet Bussemaker door in de beste PvdA traditie de kool en de geit te gaan sparen.

fd column 23-5

Auteur

Categorieën