Ga direct naar de content

Lang papier in trek

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 25 2005

Lang papier in trek
Aute ur(s ):
Frank Griffioen
Ve rs che ne n in:
ESB, 90e jaargang, nr. 4454, pagina 95, 25 februari 2005 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

Verschillende Europese overheden overwegen de uitgifte van zeer lang overheidspapier. De Franse overheid, binnen Europa pionier
op dit gebied, heeft aangekondigd een vijftigjarige obligatie te emitteren, het VK overweegt veertigjarig papier, Nederland heeft
aangekondigd een nieuwe dertigjarige obligatie te plaatsen en zowel Italië als Duitsland hebben laten weten de bevindingen van
Frankrijk nauwlettend te volgen. Met deze mogelijke emissies komen de Europese overheden nadrukkelijk tegemoet aan een grote
vraag vanuit de markt. Nieuwe regelgeving voor pensioenfondsen en bedrijven (IAS) heeft de vraag naar lang overheidspapier de
afgelopen maanden gevoed. Door de nieuwe regelgeving worden de balansen van pensioenfondsen en bedrijven veel gevoeliger voor
schommelingen in de kapitaalmarktrente. Samen met de flink gedaalde dekkingsgraden en aangescherpte vereisten ten aanzien van
de dekkingsgraad, dwingt dit pensioenfondsen om ‘veiliger’ te beleggen en de looptijd van bezittingen beter af te stemmen op die van
de verplichtingen. In de praktijk komt dit er derhalve op neer dat pensioenfondsen zich gedwongen voelen meer in obligaties te
beleggen met looptijden van twintig, dertig jaar of zelfs nog langer. Deze ontwikkeling heeft er de laatste maanden aan bijgedragen
dat de Europese yieldcurve duidelijk is vervlakt. Het verschil tussen de tien- en dertigjarige rente daalde onlangs tot slechts circa 40
basispunten, waarbij bovendien zowel de tien- als dertigjarige rente historisch lage niveaus hebben aangestipt. figuur 1

Figuur 1. Dertigjarige minus tienjarige overheidsrente in de Eurozone, in basispunten
Frank Griffioen

Copyright © 2005 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur