Ga direct naar de content

Lage inkomens bij allochtonen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 4 2000

Lage inkomens bij allochtonen
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Dit artikel wordt gecoördineerd door de sector nationale rekeningen van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4276, pagina 843, 20 oktober 2000 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
economie, samenleving

De lage-inkomensgrens is een grens die voor alle jaren en voor alle huishoudens een gelijk welvaartsniveau vertegenwoordigt. Bij het
berekenen van inkomens wordt rekening gehouden met verschillen tussen huishoudens in grootte en samenstelling. Om een
vergelijkbare welvaart te realiseren heeft een echtpaar namelijk een hoger inkomen nodig dan een alleenstaande. De lageinkomensgrens lag in 1998 voor een alleenstaande op 1660 gulden per maand en voor een paar met twee kinderen op 2980 gulden.
De hoogte van de grens is gelijk aan het bijstandsniveau in 1979. In dat jaar lag de koopkracht van de bijstand op het hoogste punt.
In 1998 was het besteedbaar inkomen van een alleenstaande bijstandsontvanger 1410 gulden per maand. Een paar met twee kinderen die
van de bijstand moest rondkomen had een besteedbaar inkomen van 2310 gulden per maand.
Zie ook figuur 1 en tabel 1

Figuur 1. Huishoudens met langdurig een laag inkomen naar herkomst en geboorteland van de hoofdkostwinner, 1998

Tabel 1. Huishoudens met langdurig een laag inkomen naar land van herkomst van de hoofdkostwinner, 1998
huish. met inkomen
gedurende hele jaara

x 1000
totaal c
Nederland
overige westerse landen
niet-westerse landen
waarvan
Suriname
Nederlandse Antillen
en Aruba
Turkije
Marokko
Vluchtelingenlanden
overige
niet -westerse landen

aandeel van huish.
met laag inkomen
totaal w.o. langdurigb
%
6 426
5 432
579
406
116
30
85
65
42

37
43
51
68

21

32

17

14
12
8
38

7
6

18

36
19
25
30

21

41

22

a. Exclusief ontvangers van studiefinanciering.
b. Huishoudens met laag inkomen in 1995-1998, in procenten van het aantal huishoudens dat in 1995 -1998 naar inkomen is
ingedeeld.
c. Inclusief land van herkomst onbekend.

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur