Ga direct naar de content

Kredietverlening aan opkomende landen onder druk

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 7 2003

Kredietverlening aan opkomende landen onder druk
Aute ur(s ):
ESB (auteur)
Deze pagina is samengesteld door financiele diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 88e jaargang, nr. 4396, pagina 119, 7 maart 2003 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiele, markten

Uit de ‘consolidated banking statistics’ over het derde kwartaal van 2002 blijkt dat banken die aan de aan de Bank voor Internationale
Betalingen (bis) rapporteren hun blootstelling aan de opkomende markten verder hebben verminderd. In het derde kwartaal is het aandeel
van de opkomende markten in de totale kredietverleningen teruggevallen tot 10,3 procent, terwijl het aandeel een jaar eerder nog circa
twaalf procent bedroeg. Deze terugval is met name toe te schrijven aan verminderde kredietverlening aan de Latijns-Amerikaanse regio.
Het terugtrekken van de banken uit deze regio is een gevolg van de voortdurende crisis waarin de regio zich bevindt. Het mag geen
verbazing wekken dat Argentinië – het land dat vorig jaar niet aan de schuldverplichtingen voldeed – hiervoor grotendeels
verantwoordelijk is. In een jaar tijd is het uitstaande bankkrediet meer dan gehalveerd. Maar ook Brazilië zag zich in de aanloop naar de
presidentverkiezingen geconfronteerd met een aanzienlijke afname in het aan dit land verstrekte bankkrediet, alhoewel deze afname met
vijfentwintig procent vergeleken met Argentinië ‘bescheiden’ uitviel. Opvallender daarentegen is dat Mexico, de grootse debiteur van
internationaal bankkrediet aan opkomende landen, eveneens al een aantal kwartalen achtereen geconfronteerd wordt met een afname. Na
de spectaculaire stijging van de Westerse bankkredieten aan de Europese opkomende economieën in het tweede kwartaal van 2002, viel
er in het derde kwartaal een geringe afname op te tekenen. Het aandeel van de Centraal- en Oost-Europese landen in de totale
kredietverlening aan opkomende markten blijft echter gestaag toenemen. De Aziatische regio kan zich al een aantal kwartalen achtereen
verheugen op een groeiende belangstelling. Aangemoedigd door de relatief robuuste conjunctuur is het de enige opkomende regio waar
de uitstaande bankkredieten opnieuw zijn gestegen.figuur 2

Figuur 2. Kredietverlening van banken aan opkomende landen, als percentage van totale buitenlandse kredietverlening van banken.

Copyright © 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur