Ga direct naar de content

Koopbereidheid sterk beïnvloed door aandelenkoers

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 2 2001

Koopbereidheid sterk beïnvloed door aandelenkoers
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Samengesteld door de divisie macro-economische statistieken en publicaties van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 86e jaargang, nr. 4332, pagina 855, 2 november 2001 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

De export was vorig jaar de motor van de economische groei in ons land. De ontwikkeling in de eerste helft van dit jaar wijst echter op
een kentering. In de eerste helft van 2001 lag het volume van de uitgevoerde goederen en diensten 4,6 procent hoger dan in de eerste
helft van vorig jaar. Dit is duidelijk hoger dan de economische groei (1,4 procent), maar veel lager dan de exportgroei vorig jaar (9,5
procent). Ook de consumptiegroei bleef in de eerste helft van dit jaar ver achter bij die in voorgaande jaren.
Een aanwijzing of de gezinnen bereid zijn duurzame goederen te kopen kan verkregen worden uit de index van de koopbereidheid. De
koopbereidheid vat drie van de zestien vragen samen die de consument maandelijks in het kader van het Consumenten Conjunctuur
Onderzoek (CCO) worden gesteld. Het betreft de vragen over het oordeel van de consument over de eigen financiële situatie in de
afgelopen en de komende twaalf maanden, en zijn oordeel of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen (zoals computers,
televisies en wasmachines). De koopbereidheid lag tot op het moment van de terreuraanslagen in de VS vrij stabiel op een wat lager
niveau dan vorig jaar (figuur 1). In de extra meting van het CCO direct na de aanslagen liet de koopbereidheid echter een forse daling
zien. In oktober herstelde de koopbereidheid zich weer van deze terugval. Het was vooral het zeer negatieve oordeel over de eigen
financiële situatie in de komende twaalf maanden die de opmerkelijke daling van de koopbereidheid in het extra septemberonderzoek
veroorzaakte (figuur 2). Dit was in eerdere crisisperioden niet voorgekomen. Een reden zou kunnen zijn dat de gezinnen bij de
beoordeling van de eigen financiële situatie meer dan vroeger letten op de ontwikkeling van de koersen op de aandelenmarkt. Door de
gebeurtenissen in New York zakten de aandelenkoersen in Amsterdam in de dagen erna met twintig procent. Ten tijde van de
vraagstelling van het CCO-onderzoek in oktober waren de beurskoersen weer opgeveerd naar het niveau van voor de aanslagen 1.

Figuur 1. Koopbereidheid en volumegroei duurzame goederen

Figuur 2. Beoordeling financiele situatie komende twaalf maanden en aandelenkoersen

1 Zie ook N.J. Nahuis, De conjuncturele gevolgen van rampen, en de reactie op dit artikel door G. Buiten en H. Pijpers, ESB, 19
oktober 2001, blz. 800-803.

Copyright © 2001 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl )

Auteur