Ga direct naar de content

Kerstinspiratie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 18 2015

Welke econoom
inspireerde u in 2015 het meest ?
Edith Loozen. universitair docent aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam

Ik ben jurist en geen econoom. De jurist die mij
ook dit jaar weer inspireerde is Louis Brandeis.
Brandeis was jurist en rechter in het Amerikaanse
Hooggerechtshof van 1916-1939. Dat was uiteraard
een andere tijd, maar hij was zeer kritisch over macht –
posities en een voorvechter van regelgeving die werkt
(dat doet wat hij moet doen). Ook in 2015 is deze man
inspirerend omdat het Nederlandse toezicht op het
vormen van machtsblokken in een belang –
rijke sector als de zorg verre van kritisch is,
terwijl aanvullende regelgeving die haaks
staat op de doelstelling van de Mededin –
gingswet natuurlijk averechts zal uitpak –
k e n .”
ESB
Kerstvraag
Philip Hans Franses. Hoogleraar
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In 2015 heb ik bijzonder genoten van het
boek Phishing for Phools van Akerlof en
Shiller. Deze economen prijzen marktwer –
king maar laten ook zien dat de markt een donke –
re kant heeft. Mensen kunnen worden misleid, en
de economen beargumenteren dat dit er bij hoort.
Dit geeft voor mij een interessante kijk op de re –
latie economie en ethiek. Nu zien we ethische
kwesties vaak vanuit een wellicht wat emotioneel
standpunt, zo van “ ja maar, dat mag toch niet”,
terwijl ethiek ook op een wat meer zakelijke ma –
nier kan worden benaderd. Ik zeg het
misschien níet goed, want het is voor
mij ook nog nieuw om zo te denken,
maar het boek zet wel wat lijnen uit
voor erg interessant verder onderzoek.
Spannend materiaal!”
762Jaargang 100 (4723 & 4724) 17 december 2015
Casper de Vries. Hoogleraar aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam

Ik wil een monetair econoom naar voren schui-
ven die nog altijd inspireert: Hjalmar Schacht.
Zijn autobiografie, die met groot gevoel voor ei-
gen waarde mijn eerste 76 jaren heet, is leuker om te
lezen dan de dikke Friedman Schwartz vertel –
ling van de depressie jaren, maar voor monetair
economen bevat zij meer interessante lessen
uit dezelfde periode. Schacht was de man die
eigenhandig de Duitse hyperinflatie tot stand
bracht en Keynesiaan was voordat dit begrip
bestond.”Inge van den Bijgaart. Promovendus
aan de Universiteit van Tilburg

Ik noem graag Maureen Cropper. Ik heb haar dit
voorjaar ontmoet en vond het, als onderzoeker
aan het begin van mijn onder –
zoekscarriere, bijzonder inspirerend
om te zien hoe iemand die al zo lang
meedraait en veel heeft bereid, nog
steeds zo nieuwsgierig en gedreven is.”

Sandra Phlippen.
Hoofdredacteur ESB

De econoom die mij persoonlijk inspireerde
dit afgelopen jaar is Zanni Minton Beddoes,
de nieuw aangetreden hoofdredacteur van
The Economist. Na vele jaren ervaring in weten –
schap, beleid en vooral journalistiek, en met een
imposant netwerk en vooral een scherp analystisch
vermogen weet deze eerste vrouwelijke hoofdredac-
teur van The Economist in 170 jaar tijd de rust en
het overzicht uit te stralen naar haar lezers. Vooral
haar achtergrondbroadcasts van het nieuws tonen
haar vermogen om over een breed palet aan on –
derwerpen de diepte in te duiken en
het perspectief van de luisteraar uit
te dagen zonder belerend te zijn. Een
aanrader om in te stellen als wekelijkste
podcast op weg naar uw werk”. Kerstvraag ESB
763Jaargang 100 (4723 & 4724) 17 december 2015
Hans Schenk. Hoogleraar aan
Universiteit Utrecht

Ook al lijken de meeste A-publicaties in
de economie volkomen overbodig , steeds
opnieuw verschijnt er wel weer een juweel –
tje. Dit jaar vond ik echter een film het meest
inspirerend: ‘Boom Bust Boom’, een project van
Monthy Pythons Terry Jones en VU-hoogleraar
Risk Management Theo Kocken. Helder, tref-
fend en onderhoudend laat de film zien waarom
het leidende deel van onze professie geen oog kón
hebben voor het ontstaan van de grote financiële
crisis. Maar herlezing van Thorstein Ve –
blens werk, meer dan honderd jaar oud,
hakte er met zijn messcherpe analyses
van de moderne economie dit jaar ook
stevig in.”
Marcel Timmer. Hoogleraar aan
de Rijksuniversiteit Groningen

Economics Rules: Why Economics Works,
When It Fails, and How To Tell The Dif –
ference , van Dani Rodrik. Twee jaar op
het Institute of Advanced Studies in Princeton,
omringd door top-wetenschappers, maar niet
door economen, heeft Rodrik met een
nieuwe blik naar zijn discipline kunnen
doen kijken. Ideaal startpunt voor eco –
nomen op zoek naar introspectie”
Boris van Leeuwen. Research
fellow bij the Institute for Advanced
Study in Toulouse en the Toulouse
School of Economics

In het voorjaar was ik een aantal weken te
gast bij Uri Gneezy, aan de University of
California San Diego. Dit was een inspire –
rende tijd: Uri is een uitzonderlijk innovatieve
onderzoeker en een fijn persoon. In Toulouse gaf
ik dit najaar het vak gedragseconomie. Bij het
voorbereiden van mijn colleges werd me weer
eens duidelijk welk stempel hij in de afgelopen
jaren op het vakgebied heeft gedrukt.
In bijna ieder college kon ik wel een
studie van hem bespreken.”

Auteur