Ga direct naar de content

Japan’s optimisme kwetsbaar

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 9 2002

Japan’s optimisme kwetsbaar
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4371, pagina 591, 9 augustus 2002 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

De aantrekkende export mist zijn uitwerking op het Japanse ondernemersvertrouwen niet. De afgelopen maanden steeg het
vertrouwen, weergegeven in de Tankan-index, in het snelste tempo ooit. De yen-appreciatie dreigt dit echter weer te verstoren.
De Tankan-index, die de stemming weergeeft onder grote bedrijven in de verwerkende industrie, steeg de afgelopen maanden van -38
in maart tot -18 in juni. Het toenemend vertrouwen valt geheel toe te schrijven aan de aantrekkende export. Omzet- en winstprojecties
zijn verhoogd, waarbij voor dit boekjaar een winststijging van 34,1 procent wordt voorzien.
Het door het buitenland gedragen economisch herstel verspreidt zich echter slechts in geringe mate naar andere onderdelen van de
Japanse economie. Het vertrouwen van kleine bedrijven en bedrijven buiten de verwerkende industrie is de afgelopen maanden in veel
mindere mate gestegen. Het Tankan-onderzoek benadrukt hiermee de tweespalt binnen het Japanse bedrijfsleven, met enerzijds de
relatief gezonde op de export gerichte bedrijven, en anderzijds de veelal inefficiënte bedrijven die afhankelijk zijn van de binnenlandse
markt.
Bovendien is het toenemend vertrouwen uitermate kwetsbaar, aangezien dit staat of valt met de ontwikkeling van de yen. Ondernemers
hebben bij hun prognoses een gemiddelde yenkoers van 125,73 per dollar verondersteld. Momenteel is de yen al circa zeven procent
duurder en alle interventiepogingen door de Bank of Japan ten spijt; een forse verzwakking is niet waarschijnlijk.
figuur 1

Figuur 1. Tankan-index.Dit is een diffusie-index: het percentage respondenten dat ‘negatief’ antwoordt wordt afgetrokken van het
percentage dat ‘positief’ antwoordt. De index is daardoor minimaal -100 en maximaal +100.

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur