Ga direct naar de content

Is Queen de terechte nummer 1 van de top 2000?

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 24 2012

Morgen begint op Radio 2 weer de Top 2000. Zoals meestal is ook nu weer Bohemian rhapsody van Queen uitverkozen tot het beste nummer aller tijden. Omdat ik niet vaak iemand tegen kom die dit nummer het allerbeste vindt, vroeg ik me af wat het betekent om hoog in de top 2000 te staan. De Top 2000 wordt gebaseerd op de stemmen die luisteraars enkele weken geleden konden uitbrengen. Mensen konden daarbij een lijstje favoriete nummers opgeven. Het nummer met de meeste stemmen komt bovenaan op de lijst te staan. Welke consequenties heeft die aanpak? In de praktijk komen allerlei combinaties van nummers voor, maar stel voor de eenvoud dat er in Nederland een aantal groepen muziekliefhebbers zijn met elk hun eigen muzieksmaak. De groepen kunnen verschillen in omvang, maar ook in het aantal nummers dat ze mooi vinden. Als het ook zo zou zijn dat mensen binnen hun groep geen voorkeur voor een bepaald nummer hebben en dus hun stem op willekeurige nummers binnen de groep uitbrengen dan komt het winnende nummer uit de groep met de meeste aanhangers per nummer. Omdat iedereen meerdere stemmen uit mag brengen zullen in dat geval alle hoogste posities, favoriete nummers zijn van deze relatief grote groep met een beperkt repertoire.

In de praktijk zullen de voorkeuren van mensen niet zo extreem verdeeld zijn als in dit voorbeeld, maar de procedure zal ook dan invloed op de rangschikking hebben. De cijfers van de stemming van dit jaar heb ik niet tot mijn beschikking. In 2008 werd niet gestemd maar konden mensen in plaats daarvan hun voorkeuren op internet zetten. Op basis van deze internetgegevens kan bekeken worden welke effecten de gehanteerde procedure heeft. Als iedereen maximaal één stem zou mogen uitbrengen dan zou Bohemian rhapsody 1,1% van de stemmen hebben gehad en zou daarmee tweede zijn geworden. Hotel California van de Eagles scoorde met 1,2% iets hoger en zou de eerste plaats hebben gekregen. De groep mensen die een voorkeur heeft voor deze nummers is dus maar klein. De vraag is daarom wat er zou gebeuren als de lijst niet zou worden gebaseerd op het aantal uitgebrachte stemmen, maar er – net zoals bijvoorbeeld bij de verkiezing van een stad die de Olympische Spelen organiseert – stemrondes zouden worden gehouden waarbij iedere ronde het nummer met de minste stemmen zou afvallen. Een voordeel van die procedure is dat bij groepen muziekliefhebbers die hun voorkeur over een groot aantal nummers verdelen, uiteindelijk alle stemmen samenkomen bij één nummer dat deze groep mooi vindt. Omdat niemand zijn relatieve voorkeur voor alle meer dan 2000 nummers heeft opgegeven, heb ik op basis van de kans dat verschillende nummers door dezelfde persoon worden gekozen geschat hoe aantrekkelijk alle nummers uit de lijst voor iedere deelnemer zouden zijn. Op basis daarvan zijn de resultaten van zo’n 2000 stemrondes berekend.

Tabel

Het resultaat is te vinden in de tabel. The Eagles zouden ruimschoots winnen. Omdat in de laatste ronde nog maar één nummer gekozen kan worden, zouden ze 100% van de stemmen krijgen. In de een-na-laatste ronde krijgt Coldplay de tweede plaats. Deze band legt het ruimschoots af tegen de Eagles. Ongeveer eenderde van de deelnemers zou volgens de schattingen de voorkeur geven aan Coldplay boven de Eagles. In de vierde kolom staat aangegeven op welke plaats deze nummers zouden zijn gekomen volgens de procedure die de Top 2000 hanteert en in de vijfde kolom staat het percentage stemmen als iedere deelnemer op één nummer had kunnen stemmen. De lijst bevat een flink aantal verschuivingen. Queen zou terugvallen naar de zesde plaats en ABBA (Dancing Queen) en Barry Ryan (Eloise) zouden beide met een sprong van 17 plaatsen in de top 20 terecht komen.

Auteur

Categorieën