Ga direct naar de content

Internetgebruik loopt niet helemaal in de pas met groei breedband

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 8 2005

Internetgebruik loopt niet helemaal in de pas met groei breedband
Aute ur(s ):
Ferdy Otten (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 90e jaargang, nr. 4457, pagina 166, 8 april 2005 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

Het aantal huishoudens dat via de kabel of ADSL verbinding heeft met het internet, neemt snel toe. Had in 2003 nog maar een op de drie
huishoudens met internet zo’n snelle breedbandverbinding, in 2004 was dat al opgelopen tot een op de twee. Ondanks de toegenomen
mogelijkheden om tegen een vast bedrag onbeperkt te internetten, was de internetter in 2004 niet langer online dan in 2003. Wel is er een
duidelijke toename in het aandeel mensen dat via het internet aankopen of bestellingen verricht.
Vooral meer ADSL-aansluitingen
Tussen 2003 en 2004 is het aandeel huishoudens met toegang tot het internet toegenomen van krap 60 tot 65 procent. Ongeveer de helft
van de internetverbindingen in huishoudens met internet betrof een breedbandverbinding via de kabel of ADSL.
Vooral het aantal ADSL-aansluitingen is de laatste jaren snel toegenomen. Van de huishoudens met internet had in 2004 bijna twintig
procent een ADSL-aansluiting. Dat is twee keer zo veel als in 2003 en vijf keer zo veel als in 2002. Weliswaar vormde in 2004 een
breedbandverbinding via de kabel met 30% nog de hoofdmoot van de snelle internetverbindingen, maar snel internet via ADSL groeide
een flink stuk harder dan snel internet via de kabel. De toename van breedband via de kabel of ADSL ging ten koste van de trage,
analoge inbelverbindingen. Ook het aandeel ISDN-verbindingen nam af.
Activiteiten op het internet
Van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder bezocht 66% regelmatig het internet. Dit kan thuis zijn geweest, op het werk, op school of
elders. In 2003 was dat nog 62%. Net als in 2003 was de internetter in 2004 gemiddeld zeven uur per week online. Voor de meesten is emailen en het zoeken naar specifieke informatie de gebruikelijke routine. Zo maar wat surfen en chatten zijn ook heel populair maar staan
toch op een wat lager plan.
Van de onderscheiden vormen van internetgebruik heeft tussen 2002 en 2004 het via internet aankopen en bestellen binnen een periode
van drie maanden naar verhouding de hoogste vlucht genomen.
Wordt er nader ingezoomd op het toegenomen koopgedrag, dan blijkt dat de stijging vooral voortkomt uit toegenomen aankopen of
bestellingen ten behoeve van ‘reizen, vakanties en accommodaties’. Voor de meeste rubrieken geldt dat het koopgedrag stagneert. Het
aandeel online-kopers van literatuur, boeken en tijdschriften is zelfs gedaald. Dit geldt ook voor het aandeel dat online levensmiddelen
aanschaft.
Het gemiddelde bedrag dat kopers voor hun laatst verrichte internetaankoop hadden uitgegeven bedroeg in 2004 ongeveer driehonderd
euro. In 2002 en 2003 was dat nog ongeveer vijftig euro minder.
Ferdy Otten

Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van personen van twaalf jaar en ouder uit de ICT-module in het POLS, uitgevoerd
door het CBS. Bewoners van tehuizen of instellingen zijn niet opgenomen in deze enquête. De cijfers waarbij het huishouden als eenheid
is genomen zijn verkregen door de persoonsgegevens via een omrekenfactor om te rekenen naar het niveau van huishoudens. POLS is
een doorlopend onderzoek waarbij iedere maand een aselecte deelsteekproef van enkele honderden personen wordt benaderd voor een
interview. De cijfers hebben marges, omdat ze gebaseerd zijn op een steekproef.
figuur 1

Figuur 1. Type internetverbinding in huishoudens met internet
figuur 2

Figuur 2. Personen die internet gebruiken naar activiteit
figuur 3

Figuur 3. ‘Kopers’ op het internet naar onderscheiden typen aankopen of bestellingen

Copyright © 2005 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur