Ga direct naar de content

Inhoud

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 15 2006

inhoud

jubileum
29 december 2006  jaargang 91

Een terugblik

4

Het Amsterdamse taxivraagstuk opgelost?
8
P. S. Pels

Subsidiëring van taxi’s

11

P. H. Laman

Deregulering taximarkt mislukt

14

I. P. van Staveren

E.E.G.-perspectief 1964

20

M. Hart

Prijsstabiliteit en vertrouwen in de ECB 25
C. van Renslaar en M. van Rooij

Geringe sociale mobiliteit: grote
maatschappelijke verspilling

28

O. Bakker

Het numerieke rendement van het
onderwijs in Nederland

30

K. Posthumus

Rendement onderwijs blijft stijgen

en verder…

33

B. Jacobs en D. Webbink

Redactioneel

3

Het nieuwe ontwerp van wet ter zake van
de electriciteitsvoorziening
36

Statistiek

16

Economie in beeld

18

Het nieuwe ontwerp-electriciteitswet

Discussie

44

P. W. J. H. Cort van der Linden

Boek

46

Column

47

Splitsen energiebedrijven vermindert
welvaart

Agenda

48

C. Feldmann

39

41

B. Baarsma en M. de Nooij

ESB

29 december 2006

Auteur