Ga direct naar de content

Inflatie in 2000 gemiddeld 2,6 procent

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 2 2001

Inflatie in 2000 gemiddeld 2,6 procent
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Dit artikel is samengesteld door de divisie Macro-Economische statistieken en pub licaties van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 86e jaargang, nr. 4293, pagina 119, 2 februari 2001 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkt

In december vorig jaar kwam de inflatie uit 2,9 procent. Dat is 0,1 procent-punt lager dan in november. Voor 2000 in zijn geheel zijn
de consumentenprijzen vergeleken met het jaar daarvoor gemiddeld met 2,6 procent gestegen. Dit is het hoogste inflatiecijfer sinds
1994. In de loop van 2000 toonde de inflatie een oplopende trend.
Een belangrijke oorzaak was de sterke prijsstijging voor energieproducten. Dit komt onder andere door de hoge wereldmarktprijzen voor
ruwe aardolie. Ook de verhoging van de regulerende energie belasting (REB) en een toename van de accijnzen op autobrandstoffen
hebben een fors prijsopdrijvend effect gehad. In 2000 stegen de prijzen van autobrandstoffen en elektriciteit met zeventien procent. Gas
werd twaalf procent duurder. De bijdrage van energieproducten aan de inflatie komt hiermee uit op 1,1 procent-punt. In 1999 was dit nog
0,2 procent-punt. In de laatste maanden van vorig jaar zijn de prijzen van autobrandstoffen overigens sterk gedaald.
Het aandeel in de inflatie van andere artikelen dan energieproducten werd in de loop van 2000 steeds groter. In januari vorig jaar bedroeg
de bijdrage van andere artikelen aan de inflatie één procent-punt. In december is dit opgelopen tot 1,9 procent-punt. Dit werd voor een
groot deel veroorzaakt door de ontwikkeling van de prijzen van voedingsmiddelen en dan met name van aardappelen en groenten.
Gemiddeld over het gehele jaar was de bijdrage van de overige artikelen aan de inflatie 1,5 procent-punt. Het jaar daarvoor was dit 1,8
procent-punt.
Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken werden vorig jaar 0,9 procent duurder. De huren stegen minder snel dan in 1999. Kleding en
schoeisel werden iets goedkoper. De afschaffing van de omroepbijdrage had in 2000 een éénmalig neerwaarts effect op de inflatie van 0,4
procent-punt.
Zie figuur 1

Figuur 1. Consumentenprijsindex, alle huishoudens, procentuele mutaties 2000 ten opzichte van 1999

Copyright © 2001 – 2003 Economisch Statistische Berichten (

www.economie.nl )

Auteur