Ga direct naar de content

IMF acht dollardepreciatie onvermijdelijk

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 22 2005

IMF acht dollardepreciatie onvermijdelijk
Aute ur(s ):
Hester Veenstra
Ve rs che ne n in:
ESB, 90e jaargang, nr. 4458, pagina 187, 22 april 2005 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

Het Internationaal Monetair Fonds voorziet in zijn onlangs gepresenteerde halfjaarlijkse World Economic Outlook een aanhoudend
robuuste groei van de wereldeconomie. Niettemin komt de groei in 2005 beduidend lager uit dan in 2004, vooral vanwege een
groeivertraging in de grote industrielanden. Dit geldt zowel voor de VS, waar de activiteit nog wel robuust blijft, als voor de
eurozone en Japan, waar het herstel zeer teleurstellend blijft verlopen.
Het IMF benadrukt in zijn rapport dat de mondiale expansie in toenemende mate onevenwichtig is geworden, wat mede samenhangt
met de aanhoudende groeidivergentie tussen de VS enerzijds en de eurozone en Japan anderzijds. Voorlopig wordt hierin geen
verbetering voorzien. In deze onevenwichtigheden schuilt een aanzienlijk neerwaarts risico voor de groei. Het terugdringen van de
mondiale financiële onevenwichtigheden vergt zowel de inspanning van de VS als van de eurozone en de Aziatische landen. Hoewel
de landen hier op papier wel de intenties toe hebben, blijkt hiervan in de praktijk volgens het IMF niet genoeg. Zo heeft de
Amerikaanse overheid weliswaar aangegeven te streven naar een halvering van het begrotingstekort, maar deze doelstelling is niet
ambitieus genoeg en bovendien is het twijfelachtig of deze wel wordt gehaald. In Europa wordt weinig vooruitgang geboekt met de
zogenaamde Lissabon-doelstellingen en in Azië blijven concrete maatregelen om meer wisselkoersflexibiliteit toe te staan tot dusver
uit. Het uitblijven van een doortastendere aanpak van de onevenwichtigheden brengt het risico van een abrupte dollarcorrectie met
zich mee. Echter, ook als overheden zich wel meer gaan inspannen is het volgens het IMF waarschijnlijk dat voor het verminderen
van de onevenwichtigheden een verdere depreciatie van de dollar noodzakelijk is.
figuur 1

Figuur 1. IMF-projecties voor economische groei, in procenten

Copyright © 2005 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur