Ga direct naar de content

Hollands welvaren

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 1 2013

Gaan de algemene beschouwingen wel over de goede onderwerpen? Je begint het je af te vragen als je naar het verfrissend positieve geluid luistert van VU-hoogleraar Eric Bartelsman in een recente bijdrage aan het Tijdschrift voor Politieke Economie.

Welvaart

Bartelsman ziet welvaart als het vermogen om in de toekomst productief te zijn. Eerst komt hij met een ‘reality check’ voor mensen die miepen over de marginale daling van ons land op een tamelijk nietszeggend innovatieranglijstje. De internationale database Euklems, bijvoorbeeld, plaatst Nederland nog steeds in de top vijf van alle geïndustrialiseerde landen op basis van productie per gewerkt uur en van productie per hoofd van de bevolking. De productie per hoofd van de bevolking is in reële termen twee keer zo hoog als die van een generatie eerder.

Somberen

Bartelsman pleit ervoor op te houden met somberen, omdat ons land de vruchten van ICT nog lang niet geplukt heeft. Hij refereert hierbij aan de Wet van Moore, een oude vuistregel die in een modern jasje impliceert dat de kracht van computerprocessors iedere paar jaar verdubbelt.

Addertje onder het gras

De Wet van Moore leidt tot meer welvaart omdat de prijs van elektronica daalt en bedrijven naar manieren op zoek gaan om daarvan te profiteren. En hier zit het addertje onder het gras. Om de welvaartwinsten te realiseren, is een waaier van zeer vergaande beleidsmaatregelen noodzakelijk. Zo hebben we een paar universiteiten van wereldklasse nodig, een competitief schoolsysteem, een flexibele arbeidsmarkt en moet ruim baan geboden worden aan immigratie van hoogopgeleiden. Anders wordt het niets met die baten. Ik geloof niet dat deze beleidsmix de komende jaren gerealiseerd gaat worden.

Overheid

Verdwijnt Bartelsmans verhaal daarom in de prullenbak? Gelukkig niet. Zonder ambitieuze beleidsplannen kan veel winst worden behaald bij ICT-toepassingen in de interactie tussen overheid en burgers en bedrijven.

De overheid en ICT, dat is niet altijd een gelukkige combinatie. We kennen de verhalen van C2000, de EPD en de OV-chipcard. Bij minder megalomane projecten liggen wel stevige winsten in het verschiet. Zo kunnen ondernemers met eHerkenning met één digitale sleutel meerdere overheidsorganisaties bereiken, kunnen bedrijven door de Berichtenbox veilig digitaal berichten uitwisselen met overheidsorganisaties en verhindert de Basisregistratie dat burgers steeds weer dezelfde gegevens moeten opgeven voor verschillende instanties.

Economische groei en banen ontstaan als het bedrijven gemakkelijker gemaakt wordt te ondernemen. Goedkope ICT helpt daarbij. In plaats van elkaar begrotingsvliegen af te vangen, zouden politieke partijen beter een aanvalsplan kunnen ontwikkelen voor ICT bij de overheid. Met de groeten van meneer Moore. 

Auteur

Categorieën