Ga direct naar de content

Hier komt de storm

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 26 2017

Buiten vliegt een vuilnisbak door de lucht. Het strand is overgenomen door de zee en op de kustweg voor ons huis ligt een boom. De zware tropische cycloon Hato trekt langs Hongkong en hoewel we comfortabel binnen zitten, is het goed voor te stellen dat de schade buiten aanzienlijk moet zijn. Als de wind later op de dag weer gaat liggen, begint meteen het opruimwerk. De boom wordt in stukken gezaagd en afgevoerd, het strand ontdaan van de aangespoelde troep. De vuilnisbak blijft spoorloos.

Hoe groot is de schade van zo’n langstrekkende tyfoon? Uiteraard is er van alles stuk, hoewel de fysieke verwoesting uiteindelijk mee lijkt te vallen. Dankzij een uitgebreid waarschuwingssysteem wist iedereen ver van tevoren dat de storm eraan kwam. Maar daardoor heeft de economie in stad ook een dag lang stilgelegen. Ik kreeg om 7 uur een SMS dat ik niet verwacht werd op mijn werk (alweer). De straten waren uitgestorven, de winkels dicht. In de krant komen de volgende ochtend experts aan het woord die het erop houden dat er tussen een halve en een hele dag BBP verloren gegaan is.

Maar dat lijkt wat simpel. Het is goed mogelijk dat het bruto binnenlands product juist stijgt als gevolg van de storm. Er zijn relatief weinig activiteiten die afgelast zijn in plaats van uitgesteld, en de opruim- en herstelwerkzaamheden leveren een hoop extra productie op. Dat is een goede les voor degenen die BBP als maat voor de welvaart gebruiken, want van het herstellen van iets dat er gisteren nog stond maakt je netto niet veel beter af.

Maar hoe groot is het effect op productie dan precies? Toen vijf jaar geleden New York werd geraakt door superstorm Sandy, konden economen van de Fed later maar moeilijk een effect in de Amerikaanse BBP-groei ontdekken. Er zit al zoveel ruis in de groei dat een storm meer of minder daar niet veel aan verandert. Wellicht dat de gevolgen beter in beeld komen als we kijken naar het gemiddelde effect van een heleboel stormen. Interessant genoeg bestaat er inderdaad werk van twee Amerikaanse economen die data over alle tropische cyclonen tussen 1950 en 2008 combineren met gegevens over economische groei tijdens, en na, iedere storm.

Daaruit blijkt dat de gevolgen van een cycloon aanzienlijk, negatief, en langdurig zijn. Tot 15 jaar na de gebeurtenis is de groei lager dan in het geval er geen storm geweest zou zijn. Zie de grafiek hieronder, met op de verticale as de intrigerende eenheid BBP per persoon per meter per seconde (die laatste twee gaan over de windsnelheid).

Hsiang, S.M. en A.S. Jina (2014) The Causal Effect of Environmental Catastrophe on Long-Run Economic Growth: Evidence From 6,700 Cyclones. NBER Working Paper, No. 20352.

Achterin het artikel staat een tabel met de potentiële economische groei van verschillende landen, als er nooit meer een storm langs zou komen. Hongkong zou, volgens dit lineaire model, met 14% in plaats van 4% per jaar kunnen groeien. Dat lijkt wat gortig, en misschien wordt hier een lijntje iets te ver doorgetrokken. Maar zeker zullen we het toch niet weten. Zondag komt de volgende tyfoon.

Hong Kong Observatory

Auteur

Categorieën

2 reacties

 1. T. Knaap
  7 jaar geleden

  Interessante verwijzingen - dank! De internationale impact van schade in tijden van global value chains kan inderdaad groot zijn, en is moeilijk van tevoren in te schatten.

 2. A.H. Perrels
  7 jaar geleden

  Dit artikel verdient meer aandacht. Hazard economics wordt veelal nog bezien als iets exotisch en de gangbare (meestal CGE gebaseerde) modellen die worden gebruikt om nationale adaptatie-inspanningen zouden eigenlijk grondiger aangepast moeten worden om alle belangrijke effecten voldoende mee te nemen.
  Het onderliggende artikel van Hsiang & Jina is zeker de moeite waard om te lezen. Voor andere natuur-extremen kunnen de lange termijn effecten wel weer anders uitpakken. (gematgde) overstromingen kunnen bijv. belangrijk zijn voor landbouw. Anderzijds een traag ontwikkelende (en minder media-genieke) tragedie zoals droogte heeft vaak grotere economische effecten.(World Bank 2010 - 'Natural hazards - Unnatural Disasters' - (meest complete overzichtswerk tot dusver + achtergrond-materiaal).
  Noch dit artikel, noch Hsiang & Jina gaan in op de internationale effecten van natuur-extremen. O.a. Okuyama (2010) heeft laten zien dat die belangrijk kunnen zijn. Ook binnen een land kunnen natuurrampen inter-regionale groeiverschillen beinvloeden (Leiter et al 2010) - denk ook aan Zeeland. Voor Europa zou het de moeite waard zijn om zowel internationale spillover effecten als inter-regionale verschillen te onderzoeken, ofschoon voor de meeste Europese landen de risiconiveaus lager liggen dan in de USA of Azië.