Ga direct naar de content

Het getal twee is van Keynes

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 18 1987

Het getal twee is van
Keynes
In zijn column in ESB van 21 oktober
1987, biz. 987, doet collega Theeuwes
mij de eer, net getal 2 voor ‘de elasticiteit van de ruilvoetverhouding in de expprtvergelijking’ van het CPB-model
uit de jaren vijftig te hebben ontdekt.
Het getal is echter afkomstig van niemand minder dan Keynes. Als ik het
mij goed herinner, heeft hij bij zijn
schatting van wat Duitsland maximaal
als oorlogsschadevergoeding zou kunnen betalen, aangenomen dat de
vraag naar exportgoederen van Duitsland een prijselasticiteit van – 2 heeft,
een cijfer dat hij niet alleen voor Duitsland, maar in het algemeen aannam.

Er is nog een grappige discussie tussen Keynes en mij aan verbonden. Ik
vertelde hem dat wij op het CBS regressies berekend hadden, om deze
elasticiteit te schatten en dat wij inderdaad in de buurt van – 2 waren uitgekomen. Ik dacht dat dat voor hem welkom nieuws zou zijn. Hij vond echter
dat het goed nieuws voor ons was, omdat wij het juiste getal hadden gevonden. Zijn eigen intu’i’tie vond hij aanmerkelijk betrouwbaarder dan econometrische schattingen. Misschien
terecht.
J. Tinbergen

Auteur