Ga direct naar de content

Help de helpenden

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 25 2014

Waarom helpen we mensen die we totaal niet kennen toch belangeloos? Een van de redenen kan zijn dat we deze mensen helpen omdat zij eerder andere mensen hebben geholpen zo blijkt uit onderzoek…

—–

In tegenstelling tot direct wederkerig gedrag tussen twee partijen, zijn bij indirecte wederkerigheid altijd drie partijen betrokken. Bij zogenoemde upstream indirecte wederkerigheid reageert iemand behulpzaam op iemand anders omdat hij of zij in het verleden zelf geholpen is, terwijl bij downstream indirecte wederkerigheid iemand behulpzaam is jegens iemand anders omdat diegene in het verleden andere mensen geholpen heeft. Van Apeldoorn en Schram vinden aan de hand van een veldexperiment op een website met 5,5 miljoen wereldwijde leden wel bewijs voor het bestaan van downstream indirecte wederkerigheid, maar niet voor upstream indirecte wederkerigheid. De auteurs maakten op de website profielen met een verleden waaruit bleek dat ze erg behulpzaam waren geweest, en neutrale profielen. Gebruikers van de website reageerden vaker positief op een hulpverzoek van profielen met een behulpzaam verleden dan op profielen met een neutraal verleden, wat neerkomt op downstream indirecte wederkerigheid. Gebruikers die zelf in het verleden zijn geholpen reageerden niet significant vaker positief.

Apeldoorn, J. van en A. Schram (2014) Indirect reciprocity: a field experiment. CREED Working Paper, 29 mei.

Auteur

Categorieën