Ga direct naar de content

Harder werken want anders…

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 2 2014

Arbeidsinzet monitoren verhoogt de maatschappelijke welvaart…

——-

Een inkomstenbelasting veroorzaakt welvaartsverlies voor de samenleving omdat deze de opbrengsten van werken verlaagt, waardoor mensen minder gaan werken. De overheid zou liefst iemands potentiële inkomsten, gebaseerd op zijn vaardigheden, belasten. Omdat deze informatie niet beschikbaar is kan ze geen onderscheid maken tussen enerzijds mensen die niet veel willen maar wel zouden kunnen werken en anderzijds mensen die wel veel willen maar niet kunnen werken. Op basis van een theoretisch model concluderen Zoutman en Jacobs dat een controlesysteem op iemands arbeidsinzet in combinatie met sancties voor iemand die niet zo veel werkt als hij zou kunnen, ervoor zorgt dat mensen hun arbeidsaanbod vergroten. Belastingvoordelen, zoals geïntroduceerd in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Nieuw-Zeeland, die worden uitgekeerd naarmate mensen meer werken, functioneren volgens de auteurs op basis van dit principe en dragen dan ook bij aan een belastingstelsel dat welvaartsverliezen verkleint.

Zoutman, F.T. en B. Jacobs (2014) Optimal redistribution and monitoring of labor effort. CESifo Working Paper, 4646.

Auteur

Categorieën