Ga direct naar de content

Groeiafzwakking treft ook kleine EMU-landen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 14 2001

Groeiafzwakking treft ook kleine EMU-landen
Aute ur(s ):
FDA (auteur)
Deze pagina is samengesteld door Financiele Diensten Amsterdam.
Ve rs che ne n in:
ESB, 86e jaargang, nr. 4323, pagina 711, 14 september 2001 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

Dankzij een grotere flexibiliteit wisten de kleinere Europese landen in de afgelopen jaren een hoger economisch groeitempo te
realiseren dan de grotere lidstaten. De kleinere landen onderscheiden zich onder andere door een relatief soepel overleg tussen de
sociale partners (Nederland), een uitgekiend belastingbeleid (Ierland), concentratie in zeer succesvolle sectoren (Finland) en een
succesvol arbeidsmarkthervormingsbeleid (Spanje). Deze voordelen vrijwaren de kleinere landen echter niet van de nadelige effecten
van het verslechterde mondiale conjunctuurbeeld.
Getroffen door de afzwakking van de wereldhandel tekenen de kleinere lidstaten van de eurozone dit jaar een beduidend lagere
economische groei op dan in voorgaande jaren. De kleinere lidstaten, samen goed voor ongeveer dertig procent van het totale bbp van
het handelsblok, trekken het gemiddelde Europese groeipeil hierdoor niet langer fors omhoog.
Recente zwakke kwartaalcijfers over het bruto binnenlands product van Nederland en België wijzen voor dit jaar op een groei die
ruimschoots is gehalveerd ten opzichte van 2000. Nederland en België blijken niet robuust genoeg om de mondiale groeiafzwakking te
kunnen weerstaan. Ook landen als Ierland en Finland, die in het bijzonder hebben geprofiteerd van de ict-hausse in de voorgaande jaren,
ondergaan een gevoelige afzwakking. Van de kleine mediterrane landen ontsnapt alleen Griekenland aan een sterke economische
groeiafzwakking dankzij het, voor Griekse begrippen, ruime monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Na een bbp-groei van 4,2
procent in 2000 behalen de lidstaten van de eurozone exclusief Duitsland, Italië en Frankrijk in 2001 naar verwachting een economische
groei van ‘slechts’ circa 2,4 procent. De grote drie van de eurozone zien hun groei dit jaar bijna halveren tot zo’n 1,6 procent, vergeleken
met 3,1 procent in 2000.
Zie figuur 1 en figuur 2 .

Figuur 1. Bbp-groei grote en kleine EMU-landen

Figuur 2. Bbp-groei in EMU-landen

Copyright © 2001 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl )

Auteur