Ga direct naar de content

Evaluatie Medaillevoorspelling Tokio

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 9 2021

Op 19 juli 2021 hebben wij een voorspelling van het medailleklassement van de Olympische Spelen in Tokio 2020 gepubliceerd. De voorspelling voor TeamNL was 12 goud, 11 zilver en 11 brons met een zesde plaats in het klassement.

Het is een zevende plaats geworden met 36 in plaats van de door ons voorspelde 34 medailles (10 goud, 12 zilver en 14 brons). Er is dus wat minder goud behaald dan voorspeld, maar meer zilver en brons. In de Olympische historie is het nog niet eerder voorgekomen dat Nederland zevende werd; in Amsterdam 1928 en Sydney 2000 werden we achtste. Het totaal van 36 medailles is een verbetering van de 25 plakken van Sydney 2000, al waren er in totaal ook meer medailles te behalen dit jaar. Amsterdam 1928 blijft de beste relatieve prestatie met een aandeel van 6,5 procent van alle medailles (tegen 3,1 procent in Tokio 2020) en wat betreft gouden medailles blijft Sydney 2000 recordhouder (toen haalden we 12 keer goud).

Nauwkeurigheid van het model

De raming van de medailles is gebaseerd op een econometrisch model dat de meeste deelnemende landen omvat. Voor een evaluatie van een voorspelling is een vergelijking met een alternatieve raming het meest zinvol. Evenals de Virtual Medal Table van Gracenote hebben wij voor de top-30 van het landenklassement een raming gemaakt. De meeste landen (23 voor Gracenote en 24 voor onze voorspelling, ESB) zijn zoals voorspeld vertegenwoordigd in de top-30.

In tabel 1 richten we ons op de top-10 landen uit het uiteindelijke klassement. In de tweede kolom staat het aantal behaalde medailles (goud-zilver-brons). In de derde en vierde kolom staan de door Gracenote en ESB voorspelde klasseringen. Hier valt op dat Gracenote Frankrijk in de top-10 gemist heeft en wij Australië onderschat hebben.

De rangcorrelatiecoëfficiënt tussen de voorspelde en gerealiseerde ranking is voor Gracenote marginaal beter dan voor ESB: 0,83 versus 0,81. In de laatste twee kolommen staan de zogenaamde Root Mean Squared Error (RMSE) per land van de medailleverdeling (goud-zilver-brons) voor Gracenote en ESB afgedrukt. Dit is een maatstaf van de voorspelfout: hoe kleiner de RMSE, des te nauwkeuriger de voorspelling. Zo is onze raming voor Nederland (12-11-11) beter dan die van Gracenote (16-14-18). De totale RMSE voor de top-10 landen staat in de laatste regel. Hieruit blijkt dat de ESB-raming van de top-10 klasseringen wat betreft de medailleverdeling nauwkeuriger dan de Gracenote-voorspelling geweest is.

Auteurs

Categorieën

1 reactie

  1. A. Verburg
    3 jaar geleden

    Als je de medailles gewogen gewicht geeft (goud = 3, zilver 2, brons 1) Wordt het lijstje anders: 1 en 2 blijven staan maar dan komt ROC, Groot Brittanië en dan pas Japan. Australië blijft staan op plaats 6 maar Nederland zakt een plaatsje ten gunste van Italië.. Frankrijk is dan in plaats van Italië de hekkensluiter .