Ga direct naar de content

Eurocrisis: opgelost of stilte voor de storm?

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 24 2014

De schone schijn van hervormend Europa bedriegt. De onopgeloste, onderliggende problemen in de eurozone vragen om een andere aanpak…

—–

Hoewel het op het eerste gezicht lijkt alsof de macro-economische onevenwichtigheden in de eurozone, zoals bijvoorbeeld weerspiegeld in de handelsbalansen, zijn afgenomen, zijn onderliggende problemen niet verminderd maar soms zelfs toegenomen. Dit stellen Holinski et al. op basis van empirisch onderzoek. Zo wordt de afname van het tekort op de handelsbalans van zuidelijke eurolanden grotendeels niet veroorzaakt door structurele hervormingen, maar door de lange en zware recessie die de binnenlandse vraag drukt. De concurrentiekracht van zuidelijke landen is licht verbeterd, maar het gat met noordelijke landen blijft groot. Daarnaast nemen de overheidsschuld en netto buitenlandse schulden nog steeds toe – in sommige gevallen tot over de honderd procent, zodat schulden onhoudbaar dreigen te worden. Hervormingsmaatregelen zijn asymmetrisch, omdat zuidelijke landen wel, maar noordelijke landen niet hervormen. De auteurs verwachten daarom dat de huidige rust in de eurozone tijdelijk is en de eurocrisis opnieuw kan opspelen.

Holinski, N., C. Kool en J. Piplack (2014) After the fall: Euro area adjustment. Tjalling C. Koopmans Research Institute Discussion Paper, 005.

Auteur

Categorieën