Ga direct naar de content

Emoties als drijfveer: geluk, hoop en liefde in de economie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 28 2016
Emoties als drijfveer.png

 

Welke rol spelen geluk, hoop en liefde in het economische domein? Is het een goed idee deze emoties een plaats te geven in het economisch denken en beleid en zo ja, hoe doen we dat dan?

Over deze vragen heeft ESB een dossier genaamd ‘Emoties als drijfveer: geluk, hoop en liefde in de economie’ samengesteld. Dit dossier stelt de rol van emoties in de economie centraal en beschouwt de  homo economicus met een zekere distantie. De homo economicus is een rationele en zelfzuchtige mens die uit is op maximale winst voor zichzelf en staat aan de basis van veel economisch denken en beleid.

We zien dat mensen intrinsieke waarde hechten aan principes als rechtvaardigheid en wederkerigheid. Als deze principes strijdig zijn met theorieën en beleid gebaseerd op de rationele en zelfzuchtige mens, ontstaat er een conflict. Het rekening houden met emoties in economisch onderzoek kan leiden tot een betere weergave van de realiteit en daarmee tot meer gepastere beleidsadviezen. Daarnaast is onderzoek naar de emotionele drijfveren in de economie een mogelijke ingang om positieve relaties, samenwerking, vernieuwing en duurzaamheid in de economie te bevorderen.

De komende weken zal ESB.nu in het teken staan van dit dossier. Elke week zullen we een thema uitlichten, te beginnen met ’emoties als drijfveer’. Alle artikelen van het dossier zijn terug te vinden op de dossierpagina.

Naar de dossierpagina!

Dit dossier is tot stand gekomen met steun van de Erasmus Happiness Economics Research Organization van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Evangelische Theologische Faculteit Leuven.

Auteur

Categorieën