Ga direct naar de content

Effect duurdere energieproducten op inflatie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 29 2000

Effect duurdere energieproducten op inflatie
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Dit artikel is samengesteld door de divisie Presentatie en Integratie van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4284, pagina 987, 1 december 2000 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkt

In oktober dit jaar ligt de consumentenprijsindex 3,1 procent hoger dan een jaar eerder. Een inflatiecijfer boven drie procent is in ons
land sinds 1992 niet meer voorgekomen. Vooral de prijzen voor energieproducten (elektriciteit, gas en autobrandstoffen) liggen in
oktober hoger dan een jaar eerder. Deze zijn vooral in prijs toegenomen door een forse verhoging in januari van de regulerende
energiebelasting en door de stijging van de aardolieprijs in combinatie met een duurdere dollar.
Een vat ruwe aardolie is tussen oktober 1999 en oktober 2000 in dollars bijna de helft duurder geworden. Omdat in deze periode de dollar
ten opzichte van de gulden met een kwart in waarde steeg, komt de prijsstijging van een vat aardolie omgerekend in guldens uit op
ongeveer tachtig procent. Gas en elektriciteit zijn ten opzichte van oktober verleden jaar achttien procent duurder geworden. De gasprijs
voor kleinverbruikers is per halfjaar en met drie maanden vertraging gekoppeld aan de marktprijs van gasolie. De eerst komende
aanpassing van de gasprijs in januari 2001 zal gebaseerd zijn op de prijsstijging van gasolie in de periode mei-oktober 2000.
Van autobrandstoffen ligt de prijs in oktober veertien procent hoger dan een jaar eerder. Prijsmutaties van aardolie worden bij de
autobrandstoffen vrijwel gelijktijdig aan de pomp doorberekend. De lagere prijsstijging van autobrandstoffen in vergelijking met aardolie
wordt veroorzaakt door het relatief kleine kostenaandeel van aardolie in de totale brandstofprijs. Zo bestaat de benzineprijs voor
ongeveer tweederde deel uit accijns en btw. De bijdrage van gas en elektriciteit aan de inflatie bedraagt in oktober 0,8 procent-punt en
die van autobrandstoffen 0,6 procent-punt. Indien deze energieproducten bij de berekening van de consumentenprijsindex buiten
beschouwing worden gelaten, komt de inflatie in ons land in oktober uit op 1,8 procent.
De bijdrage van energie aan de inflatie is in de loop van dit jaar met 0,6 procent-punt gestegen. De bijdrage van overige goederen en
diensten is harder opgelopen, namelijk met 0,8 procent-punt. Hoewel de prijsstijgingen van energieproducten veel hoger zijn dan die van
de overige artikelen is het uiteindelijke effect op de consumentenprijsindex minder groot geweest dan van de overige goederen en
diensten. Dit wordt veroorzaakt door het geringe aandeel van energieproducten (minder dan tien procent) in het totale
bestedingenpakket. Prijsstijgingen bij de overige goederen en diensten hebben zich in de loop van dit jaar op een breed front
voorgedaan.
Zie figuur 1 en figuur 2

Figuur 1. Inflatie (procenten)

Figuur 2. Bijdrage aan de inflatie

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl)

Auteur