Ga direct naar de content

Economische groei internationaal

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 23 2000

Economische groei internationaal
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Dit artikel is samengesteld door de divisie presentatie en integratie van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4270, pagina 699, 8 september 2000 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

De internationale conjunctuur trok in het eerste kwartaal aan. Voor veel landen was de toename van het bruto binnenlands product in
het eerste kwartaal groter dan de jaargroei in 1999. Wel had de schrikkeldag in februari een positieve invloed op het groeicijfer. In de
Verenigde Staten bleef de economie zich voorspoedig ontwikkelen. Het groeicijfer lag in het eerste kwartaal boven de vijf procent. In
het tweede kwartaal nam het ontwikkelingstempo zelfs nog een fractie toe. Wel lijkt er een verschuiving in de samenstelling van de
groei plaats te vinden. De ontwikkeling van de gezinsconsumptie is iets minder onstuimig dan in de afgelopen twee jaar. Vooral de
overheidsbestedingen en de investeringen in de voorraden nemen sneller toe (zie figuur 1).

Figuur 1. Bruto binnenlands product (volume)procentuele mutatie t.o.v. voorgaand jaar
Opvallend is de sterke toename van de groei in het eerste kwartaal in België. De Belgische economie is sterk afhankelijk van de
economische situatie in Duitsland en Frankrijk. Met name de Duitse economie bloeit weer op na een periode met matige groeicijfers. Het
economisch herstel van Duitsland zette zich in het tweede kwartaal door. Volgens een eerste raming van de Bundesbank komt de
economische groei uit op 3,25 procent, ruim één procentpunt hoger dan in het eerste kwartaal.
De economische groei in Nederland bedroeg in het eerste kwartaal 4,7 procent. In het tweede kwartaal viel de groei iets terug naar 4,1
procent, maar bleef relatief hoog. Al meer dan vier jaar ligt de economische groei in ons land boven de drie procent en voor het derde
achtereenvolgende kwartaal is het stijgingspercentage zelfs hoger dan vier. Voor de eerste helft van dit jaar kwam de groei uit op 4,4
procent, een half procentpunt hoger dan de jaargroei in 1999. Onze handel met het buitenland nam in het tweede kwartaal fors toe. Het
volume van zowel de invoer als de uitvoer steeg met 9,2 procent, de hoogste percentages van de laatste twee jaar. Ook de ontwikkeling
van de investeringen lag in het tweede kwartaal hoger dan de groei van het bbp. Het groeitempo van de totale gezinsconsumptie vlakte
daarentegen af. Het stijgingspercentage in het tweede kwartaal (3,0 procent) is het laagste sinds het vierde kwartaal van 1997. In het
eerste kwartaal bedroeg de toename van de gezinsconsumptie nog 5,0 procent (zie figuur 2.

Figuur 2. Bruto binnenlands product Nederland (volume)procentuele mutatie t.o.v. voorgaand jaar

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl)

Auteur