Ga direct naar de content

Economische groei en huizenmarkt in het VK en Nederland

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 20 2002

Economische groei en huizenmarkt in het vk en Nederland
Aute ur(s ):
Divisie macro-economische statistieken en publicaties van het cbs
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4390, pagina 935, 20 december 2002 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

Vanaf het derde kwartaal van 2000 is de economische groei in Nederland lager dan die in het Verenigd Koninkrijk (vk). Het verschil
in groeicijfers is in de loop van 2002 opgelopen naar ruim één procentpunt. Het zijn vooral de consumptieve bestedingen van
huishoudens en van de overheid die de economie in het vk een impuls geven. In de eerste helft van dit jaar ligt de consumptie van
huishoudens 3,8 procent hoger dan een jaar eerder. Voor Nederland komt dit cijfer niet boven de één procent.
Consumentenvertrouwen vk stabiel
De afvlakkende groei van de gezinsconsumptie ging in Nederland gepaard met een afname van het consumentenvertrouwen. In het vk
is het consumentenvertrouwen ondanks de mondiale neergang in de afgelopen jaren meer stabiel gebleven. Het feit dat in dezelfde
periode het vertrouwen van consumenten in Nederland wel fors is afgenomen en in het vk niet, kan samenhangen met een verschil in
ontwikkeling van de huizenprijzen.
Ontwikkelingen op de huizenmarkten
Eind 1998 en in de loop van 1999 stegen de huizenprijzen in Nederland nog uitbundig. Na een top in het vierde kwartaal van 1999 vlakte
de prijsstijging in 2000 en 2001 af. In de eerste drie kwartalen van dit jaar is de prijsontwikkeling stabiel en zijn de huizen in ons land
ongeveer vijf procent duurder dan een jaar eerder. In het vk daarentegen zijn de woningprijzen vanaf begin 2001 ieder kwartaal
onafgebroken gestegen. In het derde kwartaal van 2002 liggen de prijzen van huizen meer dan twintig procent boven die in hetzelfde
kwartaal van 2001. De huiseigenaren zien hun vermogens groeien, het consumentenvertrouwen zakt ondanks de internationale
tegenwind niet in en de consumptie van huishoudens blijft op peil. Het huidige verschil in economische groeicijfers tussen Nederland en
het vk gaat dus samen met verschillende prijsontwikkelingen op de huizenmarkt.
figuur 1

Figuur 1. Economische groei, procentuele mutaties t.o.v. jaar eerder
figuur 2

Figuur 2. Huizenprijzen, procentuele mutaties t.o.v. jaar eerder

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur