Ga direct naar de content

Economie in beeld

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 27 2006

economie in beeld
De circulatie van het geld komt tijdelijk te ruste,
als de chaos van de arbeid weglekt richting zee.
De kantoren onbevolkt, de fabrieken zijn verlaten,
de scholen ontmenst, de velden zinderend in de zon.
Twee maanden zal het duren, voordat Nederland
ontwaakt en het wiel van de economie weer
knarsend op gang zal komen. Voor nu even,
niet meer in het gelid.

A. MARTINUSSE

466

ESB

27 juli 2007

ESB

27 juli 2007

467

FOTO: KRIS PANNECOUCKE / HOLLANDSE HOOGTE

Auteur