Ga direct naar de content

Dieptepunt bereikt?

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 8 2002

Dieptepunt bereikt?
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Samengesteld door de Divisie Macro-Economische Statistieken en Publicaties van het CBS.
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4346, pagina 119, 8 februari 2002 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkt

Begin dit jaar blijft het beeld van de conjunctuur somber, maar er is een aantal signalen dat de economische ontwikkeling mogelijk
een voorlopig dieptepunt heeft bereikt. Het volume-indexcijfer van de industriële productie is in november 2001 na seizoencorrectie
hoger dan in oktober. De gemiddelde dagproductie was in november met 2,1 procent gestegen en lag op het niveau van medio 1999.
De verbetering ten opzichte van oktober is met name terug te vinden bij de elektrotechnische-, optische- en computerindustrie.
Daarnaast is er in november in de machine- en apparatenindustrie meer geproduceerd dan in oktober. De seizoenvrije maand-op-maand
mutaties van de industriële productie vertonen in het algemeen forse uitslagen. Maar ook de stabielere jaar-op-jaarmutaties van de
productie-index laten een verbetering zien. In november 2001 was de productiedaling ten opzichte van een jaar eerder (-5,3 procent),
minder groot dan in oktober (-6,4 procent).
Ook meer gezinsconsumptie
De meest recente volume-indexcijfers van de individuele gezinsconsumptie toonden een stijging. Het gemiddelde van oktober en
november is groter dan dat over augustus en september. De maandgegevens van de gezinsconsumptie zijn echter niet gecorrigeerd voor
seizoeninvloeden en een stijging van de consumptie-index is in deze maanden gebruikelijk. Wel was de stijging van de indexcijfers in
oktober en november 2001 groter dan die in de overeenkomstige periode in 2000.
Stemming bij consumenten en producenten verbeterd
Positief voor de economie is verder het feit dat de stemming bij de producenten en de consumenten is verbeterd. Het vertrouwen van de
producenten in de industrie was in december bijna twee procent-punt beter dan in november. Producenten zijn met name minder negatief
gestemd over de verwachte bedrijvigheid in de komende periode en de omvang van de voorraad. Dit laatste betekent dat een vergroting
van de orderstroom sneller terug te zien zal zijn in aantrekkende productiecijfers. Bij de consumenten heeft het vertrouwen zich in de
periode november-december vorig jaar hersteld van de sterke terugval in de eerste helft van vorig jaar. Een verder herstel in januari 2002
werd geremd door een daling van de koopbereidheid.
Zie figuur 1 en figuur 2.

Figuur 1. Productie industrie (volume), seizoengecorrigeerd, indexcijfer 1995=100

Figuur 2. Werkelijke binnenlandse individuele consumptie (volume), indexcijfer 1995=100

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl)

Auteur