Ga direct naar de content

De toekomst van de Europese Unie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 20 2017

De Europese eenwording gold decennialang als een veelbelovend project van economische en politieke samenwerking dat vrede en voorspoed bracht. Maar de afgelopen jaren is de toekomst van de EU onzekerder geworden. In 2005 stemden Nederlandse en Franse kiezers in een referendum tegen het verdrag van Lissabon (ook wel de Europese Grondwet genoemd). Daarna vestigde de financiële crisis de aandacht op de macro-economische onevenwichtigheden tussen de rijke Noordelijke en armere zuidelijke landen binnen de eurozone, terwijl ook de toestroom van migranten de onderlinge verhoudingen tussen landen onder druk zette. In 2016 stemden de Britten voor een vertrek uit de EU.

Hoe moet het nu verder met de Europese Unie? In een white paper schetst de Europese Commissie vijf wegen voor de toekomst, variërend van vergaande economische en politieke integratie tussen de lidstaten, via doormodderen, tot beperking van de EU tot een interne markt. Tijd voor een blik op de Europese Unie: at zijn de economische gevolgen van het vrije verkeer van goederen, kapitaal, diensten en personen? En hoe zou verdere integratie, ook op bestuurlijk gebied, er uit kunnen zien?

Deze vragen wil ESB behandelen in een dossier dat begin oktober 2017 verschijnt. ESB is op zoek naar bijdragen die deze vragen behandelt vanuit verschillende economisch perspectieven, gebaseerd op zowel theoretisch als empirisch onderzoek. Engelstalige bijdragen zijn voor dit dossier, in overleg, ook welkom. Het dossier dient als input voor en zal worden verspreid op het Nationale Economendebat, georganiseerd door het Financieele Dagblad, op 3 oktober 2017.

Wilt u een artikel schrijven, neem dan bij voorkeur vóór 15 juli 2017 contact op met Robert Kleinknecht via redactie@esb.nu (of bel naar 020 592 8777), eventueel met puntsgewijze opzet van het beoogde artikel. De deadline voor inzending van deze artikelen is 3 september 2017.

Auteur

Categorieën