Ga direct naar de content

De toekomst van de Europese Unie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 3 2017

Het gebeurt niet vaak dat het thema van een ESB-­dossier zo sterk in de samenleving resoneert als dat van deze ­editie: de toekomst van de Europese Unie. Werd een steeds ­nauwer verbonden Europa in de naoorlogse decennia als niet minder dan vanzelfsprekend gezien, in de afgelopen jaren is de Europese eenwording in hoog tempo in het hart van een felle maatschappelijke discussie terechtgekomen. Ontwikkelingen zoals de eurocrisis, de vluchtelingenproblematiek en de druk om tot een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt te komen, ­hebben eraan bijgedragen dat ‘Europa’ nu onder een vergrootglas ligt.

Daniel ThielemansBNP Paribas/www.franktoussaint.be

Hoewel het idee van Europese integratie niet meer onvoorwaardelijk is, heeft de opgelaaide discussie ook een positieve kant. Nooit eerder leefde de Europese Unie zo breed als nu. Europese eenwording is de achterkamertjes ontgroeid en staat einde­lijk waar het hoort: vol in de schijnwerpers. Deze aandacht lijkt zijn vruchten af te werpen. Voorstanders van verdere integratie laten zich horen en voorzien de dialoog van zuurstof voor de nodige nieuwe ideeën. Er waait een nieuwe wind door Europa.

Waar liggen de kansen en mogelijkheden voor ­verdere integratie? Hoe zal de besluitvorming eruit moeten zien? Deze vragen komen aan de orde in dit ESB-dossier. Ongeacht de antwoorden zijn transparantie over de besluitvorming en zichtbaarheid van de tot nu toe behaalde resultaten essentieel. Mits beide zaken voortvarend ter hand worden genomen, ­krijgen we daarvoor iets terug dat van onschatbare waarde kan zijn: herstel van het ­vertrouwen, sterkere betrokkenheid en uiteindelijk een steviger draagvlak voor ­Europa.

Dit ESB-dossier bestaat uit vier delen en bevat bijdragen van wetenschappers, beleids­makers, financieel-economische experts en thought leaders. Het eerste deel, over het thema governance, gaat in op de vraag hoe aanpassing van de bestuurlijke structuren de stabiliteit van de monetaire unie kan versterken. In het tweede deel komt de Europese kapitaalmarkt aan de orde. In het derde deel staan de positie en perspectieven van werknemers op de arbeidsmarkt centraal. In het laatste deel worden status quo en toekomst van de integratie van de producten- en dienstenmarkten behandeld.

Als vooraanstaande Europese bank is het de ­missie van BNP Paribas om klanten in persoonlijke en zakelijke projecten te begeleiden en hen te ­helpen internationaal hun weg te vinden. Vanuit ons ­motto ‘the bank for a changing world’ geven wij daar onder meer invulling aan door samen met onze klanten op internationale kansen te anticiperen. Ik ben ervan overtuigd dat dit ESB-dossier, alsmede Het Nationale Economendebat over de toekomst van de Europese Unie dat BNP Paribas samen met het FD op 3 oktober organiseert, een belangrijke bijdrage aan de Europese discussie kan leveren.

Auteur

Categorieën