Ga direct naar de content

De Toekomst op de Rails Seminar: verschillende beprijzingsmodellen

Gepubliceerd om: maart 21 2019

Tijdens deze bijeenkomst worden verschillende beprijzingsmodellen voor het openbaar vervoer besproken. We kijken hierbij naar de effecten van prijzen op gedrag, naar vraagstukken van financiering, en naar het (on-)evenwicht tussen optimaliteit, effectiviteit, rechtvaardigheid en acceptatie. Thema’s die specifiek behandeld worden, zijn:

– Optimaliteit van prijzen in het OV versus financiering: over schaalvoordelen, Mohring, en inefficienties van subsidies

– Slimme differentiatie van prijzen: over tijdstip, plaats, richting, en de mogelijke zegeningen van prijsdiscriminatie

– The best of the rest – wat als er niet één ei van Columbus is?

Presentatie door Erik Verhoef (VU Amsterdam).

Klik hier voor meer informatie.

Categorieën