Ga direct naar de content

De ondernemingskamer en de beurskoers van SNS vlak voor nationalisatie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 12 2013

De Ondernemingskamer heeft haar uitspraak gedaan over de onteigening van aandeelhouders door de staat. Ze zegt daarover ‘Het is aannemelijk dat het aanbod tot een schadeloosstelling van € 0,00 geen volledige vergoeding van de door de rechthebbenden geleden schade vormt, zoals de wet voorschrijft. De Ondernemingskamer dient dan ook een hogere schadeloosstelling vast te stellen.’

De Ondernemingskamer wil die schadeloosstelling vaststellen aan de hand van de waarde die de effecten  en vermogensbestanddelen zouden hebben in de markt als deze vrij verhandelbaar waren.  Daarvoor stelt ze een groep van deskundigen in, die ‘in het bijzonder acht [dient te] te slaan op de beurskoers op, dan wel in de periode voorafgaande aan, het peiltijdstip’. Hierbij speelt alleen een klein probleempje, geachte mijnheer en mevrouw rechter van de ondernemingskamer, en geachte raadsheren.

Die beurskoers hangt namelijk af van wat de markt verwachtte dat jullie zouden gaan beslissen als aandeelhouders na overheidsingrijpen rechtzaken tegen de staat zouden aanspannen. Wat gebeurde er namelijk op het moment dat het slechter en slechter ging met SNS? Vooruitziende investeerders probeerden een inschatting te maken van de manier waarop SNS gered zou gaan worden. Laten we ervan uitgaan dat ze verwachtten in geval van nationalisatie hun aandelen kwijt te zijn. De interventiewet maakt dat immers mogelijk.

De investeerders sloegen snel de interventiewet erop na en realiseerden zich dat ze vervolgens bij de Ondernemingskamer een schadevergoeding zouden kunnen eisen van de staat. De waarde die ze nog bereid waren te betalen voor de aandelen van SNS voorafgaande aan het ‘peiltijdstip’ hing dus af van de uitslag van die rechtzaak. Verwachtte de markt dat de ondernemingskamer hen een schadevergoeding zou toekenen, dan steeg de beurskoers van SNS. Verwachtte ze dat ze hun rechtzaak zouden verliezen, dan daalde de beurskoers.

Wat is nu de juiste beurskoers die de groep van experts moet kiezen: de beurskoers die ontstaat in de verwachting van een schadevergoeding, of de beurskoers als die schadevergoeding nul zou zijn? De Ondernemingskamer zegt hierover dat het gaat om de ‘veronderstelde vrije verkoop van de onderscheiden effecten respectievelijk vermogensbestanddelen in het economische verkeer tussen redelijk handelende partijen op de daarvoor meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding’. Mijn interpretatie is dat het hier gaat om de waarde van de bank als deze niet gered zou worden. De beurskoers zonder schadeloosstelling dus. Jammer genoeg zegt de gerealiseerde beurskoers weinig over deze waarde aangezien die beurskoers vooral bepaald werd door de verwachtingen over de manier waarop SNS gered zou worden en het uitspraak van de Ondernemingskamer die daarop zou volgen.

 

Auteur

Categorieën