Ga direct naar de content

Consumentenvertrouwen daalt, producentenvertrouwen op peil

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 9 1998

Consumentenvertrouwen daalt, producentenvertrouwen op peil
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4169, pagina 747, 2 oktober 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

De economische ontwikkelingen in het Verre Oosten, de onrust in Rusland en de turbulentie op de internationale effectenmarkten
vonden hun weerklank in de uitkomsten van het Consumenten Conjunctuuronderzoek. Het vertrouwen van de consumenten in de
conjuncturele ontwikkelingen nam in september af in een orde van grootte die betrekkelijk zeldzaam is. Opvallend hierbij is dat de,
relatief hoge, koopbereidheid op peil blijft.
Op een andere stemmingsindicator, het vertrouwen van de industriële ondernemers, lijkt in augustus het minder goede nieuws amper vat
te hebben. De indicator herstelt in deze maand van de lichte inzinking in juli. De overige indicatoren hebben in het algemeen betrekking
op wat verder achter ons liggende periodes. Het meest recente cijfer over de economische groei heeft betrekking op het tweede kwartaal.
De toename van 3,4% was in lijn met de gunstige groei in de voorgaande kwartalen. De inflatie, afgemeten aan de ontwikkeling van de
consumentenprijsindex, neemt verder af. De daling van het aantal uitgesproken faillissementen zet in augustus door. De rente daalt in
september verder.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3, figuur 4 en figuur 5.

Figuur 1. Bruto binnenlands product
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 2. Consumptie gezinnen
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 3. Bruto investeringen vaste activa
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 4. Consumentenvertrouwen
saldo van pos. en neg. antwoorden, % van totaal

Figuur 5. Prijsindex gezinsconsumptie
procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur