Ga direct naar de content

Conferentie Future of Work: sleutelen aan sociale zekerheid, succesvol beleid of illusiepolitiek?

Gepubliceerd om: januari 15 2019

Zowel ten aanzien van de WAO/WIA, de WW als de bijstand zijn de afgelopen decennia maatregelen genomen om de terugkeer/uitstroom naar werk te versnellen/vergroten. Welke maatregelen zijn succesvol gebleken? En zijn deze toepasbaar op de twee andere terreinen? Of lijken de maatregelen veelal “voor de bühne”?

Deze vragen staan centraal in de conferentie ‘Sleutelen aan sociale zekerheid: succesvol beleid of illusiepolitiek?’ op donderdag 24 januari 2019. Deze conferentie is een initiatief van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en de Hub ‘Future of Work’ van de Universiteit Utrecht. Met de conferentie sluiten we tevens het onderzoek af dat de Universiteit Utrecht (gefinancierd door het instituut Gak) deed naar de juridische en economische aspecten en gevolgen van wijzigingen in de Werkloosheidswet sinds de invoering in 1987. Met onder andere Jan-Maarten van Sonsbeek (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Klik hier voor meer informatie.

Categorieën