Ga direct naar de content

Combinatie van beste-prijsgarantie en prijspariteitsclausule kan leiden tot monopolie kan leiden: Booking et al.

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 20 2018
iStock.com/Yongyuan Dai

Platformen kunnen verkopers verbieden om via de eigen verkoopkanalen een lagere prijs te vragen, een zogenaamde nauwe prijspariteitsclausule. Een tweede optie die platformen kunnen bieden is een beste-prijsgarantie, waarbij ze de toezegging doen het verschil te vergoeden tussen de prijs op het platform en de lagere prijs van een andere verkoper. In beide gevallen krijgt de consument het signaal dat het geen zin heeft om op zoek te gaan naar een goedkopere optie buiten het platform. Wals en Schinkel laten dan ook zien dat de combinatie van een beste-prijsgarantie, om toetreding te voorkomen, en een prijspariteitsclausule, om alternatieve verkoopkanalen te ontmoedigen, tot een monopolie kan leiden.

Wals, F. en M.P. Schinkel (2018) Platform monopolization by narrow-PPC-BPG combination: Booking et al.. International Journal of Industrial Organization, 61, 572–589.

Verplichte datadeling voor specifieke sectoren noodzaak

“In sommige sectoren kan verplichte datadeling voorkomen dat datagedreven markten omslaan naar een monopolie. (…) De reikwijdte van het mededingingsrecht is (…) beperkt. Toegang tot de dataset van een dominante onderneming kan alleen van geval tot geval worden opgelegd, in specifieke omstandigheden waarin een leveringsweigering neerkomt op misbruik. Regelgeving die verder gaat dan het mededingingsrecht vereist een afweging van verschillende publieke belangen, waaronder innovatie, concurrentie en gegevens­bescherming. (…) Beleidsinitiatieven vertonen een trend naar het openstellen van private datasets buiten het mededingingsrecht om.”

Graef, I. en J. Prüfer (2018) Verplichte datadeling voor specifieke sectoren noodzaak. ESB, 103(4763), 298–301.

Auteur