Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 26 2009

ceteris paribus
Vraag v/d week

Colofon

aan Henk Gianotten, directeur van Panteia bv.

Zorgt het afschaffen van de zondagsluiting
voor een sneller herstel van de economie?
Er zijn nauwelijks economische argumenten
te bedenken om winkels op zondag te sluiten.
Van de vier miljard vrijetijdsactiviteiten per
jaar van Nederlanders, bestaan er 710 miljoen
uit recreatief winkelen. Jaarlijks wordt zestig
miljard euro uitgegeven aan vrijetijdsbesteding,
waarvan 25 miljard euro in winkels. Zaterdag
en zondag zijn de belangrijkste dagen voor
vrijetijdsactiviteiten. Op zondag winkelen is
voor veel consumenten een uitje. Zondag
is een prima dag voor impulsaankopen.

De wereld volgens Ottow:

Funshoppen is een belangrijke activiteit van
buitenlandse toeristen. Die willen dat graag
ook op zondag kunnen doen. Winkeliers
krijgen op zondag vaak andere klanten dan op
doordeweekse dagen. Dit biedt die winkeliers
nieuwe ervaringen, die kunnen leiden tot een
betere marktbenadering. Als winkels op zondag
open zijn is dat ook goed voor de spreiding van
de omzet. Door deze piekafvlakking kunnen
detaillisten hun personeel efficiënter inzetten.
Hoe langer de winkels geopend zijn, hoe beter
de investeringen in winkelvastgoed kunnen
worden benut. Of al die voordelen veel omzet
en werkgelegenheid voor de detailhandel
opleveren, hangt ook af van de concurrentie
van de detailhandel met andere sectoren,
bijvoorbeeld de horeca. Of dit allemaal leidt tot
sneller herstel van de economie? Wie het weet
mag het zeggen, maar alle beetjes helpen.

ESB-Top 10
Laagste werkloosheid in de EU (april 2009, als
percentage van de beroepsbevolking).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nederland
Oostenrijk
Cyprus
Denemarken
Slovenië
Tsjechië
Roemenië (vierde kwartaal 2008)
Bulgarije
Luxemburg
Malta

3,0
4,2
5,4
5,5
5,5
5,7
5,8
6,2
6,3
6,8

Bron: Eurostat

Declaraties
In vele landen, ongetwijfeld ook in ons land, heeft bij een groot deel van het publiek de mening postgevat, dat lieden met een vooraanstaande positie in het zakenleven een luxe leven leiden op kosten
van het bedrijf waarvoor zij werkzaam zijn. T. Burgess heeft in Engeland een onderzoek ingesteld,
waarbij hij aan zevenhonderd personen die een belangrijke positie in het bedrijfsleven bekleden een
aantal vragen heeft voorgelegd. Het merendeel van de ondervraagden maakt regelmatig kosten voor
het bedrijf, doch betreft het in het algemeen kleine bedragen. Er blijkt een zekere relatie te bestaan
tussen de hoogte van de uitgegeven bedragen en de functie die in het bedrijf wordt bekleed. Het zijn
de ondernemingen uit de financiële wereld, verzekeringsmaatschappijen, banken,
effectenmakelaars, waar de hoogste declaraties voorkomen. Ongeveer veertig
procent van de op dit terrein werkzame topfunctionarissen besteedt meer dan vijf
gulden per week, vergeleken met slecht 34 procent van de leidinggevenden in de
machinebouw, het bouwwezen en de distributiesector. Veel voorkomend is, dat het
bedrijf het lidmaatschap van een sociëteit, opdat hier de zakenrelatie kan worden
ontvangen, privé telefoonrekeningen en abonnementen op tijdschriften betaald.
Wit, A. de (1960) Declaraties. ESB, 45(2259), 1047.

416

ESB

94(4563) 26 juni 2009

ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteur: Mark Dijkstra
Redactiemedewerkers: Johannes Drees,
Roxanne Korthals, Hanne van Voorden
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Herco Kruik
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 259,70, particulieren
€ 126,14, studenten € 29,15.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Soenith Chaturi, tel. (070) 378 07 04
fax (070) 799 98 79.
E-mail: s.chaturi@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Roel Ottow
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers.
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten).
ESB werkt samen met de Koninklijke Vereniging
voor de Staathuishoudkunde.