Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 6 2013

.

ESB Ceteris paribus

Ceteris paribus
> > > > > L I B O R – A F FA I R E R A B O B A N K > > > > >
Oud-bestuursvoorzitter Rabobank, Piet Moerland, 29
oktober

Bestuurder Rabobank Sipko Schat in het Financieele
Dagblad, 30 oktober

Een oprechte spijtbetuigenis…

Het is beschamend en diep treurig.

… en een scherpe afkeuring over de ongepaste gedragingen. Dit had
nooit mogen gebeuren bij Rabobank. […] Ik heb het volste begrip voor
de maatschappelijke verontwaardiging over de uitkomsten van de
onderzoeken en ik deel die.

Het is ook in strijd met al onze integriteitsregels en staat haaks op
onze kernwaarden. We begrijpen daarom de verontwaardiging bij de
toezichthouders. De e-mails tussen de handelaren zijn weinig smaakvol.

Jeroen Dijsselbloem bij BNR, 29 oktober

Deze vorm van schaamteloze fraude…
… van geldhandelaren staat mijlenver van de coöperatieve gedachte
van Rabobank. […] Het heeft echt jaren geduurd voordat het werd
aangepakt. Dat heeft het vertrouwen van burgers en klanten van
banken opnieuw geschaad. Het is buitengewoon ernstig.

U i t d e ou d e E S B – d oos
Perfect functionerende Europese geldmarkt

Gedurende de derde fase (één Europese munt) zal het internatio­
nale interbancaire geldverkeer binnen Europa belangrijker wor­
den, omdat wisselkoersrisico’s dan volledig zijn verdwenen. Er is
één Europese geldmarkt ontstaan. De markt zal nagenoeg perfect
functio­ eren, zodat vraag en aanbod direct zullen reageren op
n
rente­erschillen. Het resultaat is één (interbancaire) Europese
v
geldmarktrente voor gelijke debiteurenrisico’s.
Berenst, T. en E. Vos. (1990) De invloed van de EMU op de rente. ESB, 75(3778),
936–938.

694

Hoogleraar Ivo Arnold op zijn eigen weblog, 1
november

Moerland werd steeds meer de
belichaming…
… van de hypocrisie van de Rabobank. Veel bankiers lijden aan
excessieve hebzucht, maar in de combinatie van hebzucht en hypocrisie
was de Rabobank toch vrij uniek. De heftige publieke reacties op het
Liborschandaal tonen aan dat dit een moeilijk te verteren combinatie is.
De discussie op Twitter

Marcel Canoy, 29 oktober
In het FD suggereert rabo dat liborprobleem geïsoleerd was. Gasten
ontslaan, klaar. Feiten wijzen anders uit. Banken hebben lange
weg te gaan.

Mark Sanders, 30 oktober
Pauw en Witteman nu zeveren over Liboraffaire. Was inderaad ook
al jaren bekend. En extern toezicht helpt daar NIETS aan. Dit is een
structuurfout.

Jeroen Pauw, 30 oktober
6 jaar lang schaamteloos frauderen. Misschien is het sponsoren van een
wielerploeg de kans voor de Rabobank om het imago wat te verbeteren.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Jaargang 98 (4672) 8 november 2013

Auteur