Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 3 2013

.

ESB Ceteris paribus

288 Jaargang 98 (4659) 3 mei 2013

> > > > > I n D i s c u s s i e > > > > >

Ceteris paribus

Jeroen Dijselbloem in de Financial Times, 25 maart

“Let’s deal with the banks

within the banks first, before looking at public money, be it direct recap

or any other instrument coming from the public side. Banks should

basically be able to save themselves, or at least restructure or recapitalise

themselves as far as possible.”

Bas Jacobs in Buitenhof, 31 maart

“Ik denk dat Dijsselbloem

nu een bankenunie onvermijdelijk heeft gemaakt (..) Nu moet

Dijselbloem wel de banken in het Euro Systeem opschonen en saneren

(…) Anders krijg je een Japans Scenario, waarbij Europa een verloren

decennium tegemoet gaat.”

Lex Hoogduin op Economie.nl, 9 april

“De ECB verstrekt

sinds eind 2008 onbeperkte financiering aan de banken. Dat was nodig.

Maar het heeft ook een vervelende bijwerking. Het zorgt ervoor dat

banken noodzakelijke herstructurering kunnen uitstellen. Het houdt

Zombiebanken overeind”

DNB: Overzicht financiële stabiliteit, voorjaar 2013

“Daarnaast is bij de transitie naar

de bankenunie

belangrijk dat geen verborgen verliezen worden overgedragen.

Daarvoor is een grondig balansonderzoek (..) nodig voordat het

toezicht op banken wordt overgedragen aan de nieuwe toezichthouder.

Waar geen andere mogelijkheid is om geconstateerde kapitaaltekorten

aan te vullen, moet de optie bestaan banken vanuit het noodfonds ESM

te herkapitaliseren of af te wikkelen.”

Dirk Schoenmaker in het Financieele Dagblad, 17 april

“Alleen banken die voldoen

aan de hoogste eisen worden toegelaten tot de bankenunie. Wie het

examen niet haalt, moet zijn kapitaalbuffer versterken, via de markt,

door een ‘bail-in’ van crediteuren of met steun van de eigen overheid.

Neem je verlies. Dat deden ze in Zweden, dat hebben de VS gedaan

en het zal met Property Finance (de vastgoedtak van SNS Reaal) ook

gebeuren.”

Japanse zombiebanken

Begin van de jaren negentig zijn zowel de aandelenprijzen als de

grondprijzen met circa 75 procent gedaald. Dit had zowel een direct

effect op de balansen van het bankwezen via de activa, als een meer

indirect effect, dat loopt via de kwaliteit van onderpand en debiteuren.

Deze effecten werden versterkt door de langdurige economische

malaise die daarna volgde. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een

bankwezen met een zwakke kapitaalbasis, een hoog aandeel slechte leningen

en een lage rentabiliteit. Ook blijkt uit zogenaamde stresstests

dat het systeem kwetsbaar is voor schommelingen in de prijzen op

financiële markten, met name van aandelenkoersen en rentestanden.

Dit is niet verbazingwekkend in het licht van de relatief omvangrijke

investeringen van banken in aandelen en Japanse overheidsobligaties.

Hilbers, P.L.C. (2004) Japan op weg naar financieel herstel. ESB, 89(4425), 67-69.

Uit de o ude ESB -do o s

De auteur hee verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders

te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik

en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Auteur