Ga direct naar de content

Bruskeer Brussel

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 12 2015

De ergste vorm van ongelijkheid is proberen ongelijke dingen gelijk te maken, aldus Aristoteles. Wie had gedacht dat de oude wijsgeer zich zou mengen in een fittie de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Europese Commissie.

KPN vs kabel

De ACM wil graag KPN anders behandelen dan de kabelaars. De monopolist van weleer is naar inzicht van de ACM een dominante speler op een deel van de markten waar KPN actief is. Als gevolg van die dominante positie is ACM bang dat er misbruik van marktmacht dreigt en dit zou regulering rechtvaardigen.

Niet blij

De Europese Commissie is al jaren niet echt blij met deze beleidspositie van Nederland. Ten eerste botst ze met de wens van de Commissie om een gelijk speelveld te creëren tussen spelers, of het nu kabelaars, telecomreuzen of internetgiganten zijn. Ten tweede wil de Commissie al heel lang af van sectorspecifieke regulering in de digitale economie.

Troef

De Commissie heeft op beide punten een sterke troef in handen, want het is fijn dat spelers in de digitale wereld zich op elkaars speelveld begeven zonder onnodige belemmeringen. Tevens weten we dat sectorspecifieke regulering heel kwetsbaar is in markten die sterk in beweging zijn.

Uitzondering

Dat uitgerekend Nederland, waar concurrentie tussen kabel en telecom verder is ontwikkeld dan waar dan ook, een uitzondering wil, is een doorn in het oog voor Brussel. De lat moet dan ook terecht hoog liggen voor de ACM.

Te ver

Maar Brussel gaat nu wel ver. In de media laat de ACM al voorzichtig doorschemeren ‘not amused’ te zijn met de inmenging, Haags jargon voor hoogoplopende irritaties. Brussel realiseert zich onvoldoende dat zijn algemene principes wel aan de specifieke Nederlands context getoetst moeten worden. En dan blijkt er wel degelijk een dreiging te bestaan dat KPN op deelsegmenten (bijvoorbeeld de zakelijke markt) misbruik kan maken van monopoliemacht. Ook is het onnodig om kabelaars aan een streng regime te onderwerpen omdat die vooral actief zijn in markten waar meer concurrentie is.

Politiek

Het komt politiek niet goed uit voor Brussel om de ACM toe te staan KPN te reguleren, want dan heeft de Commissie de rest van de landen van alles uit te leggen. De inhoud moet leidend blijven in de besluiten, in het belang van de Commissie zelf. Mededinging is één van de minst politieke onderdelen in Brussel en dat moet vooral zo blijven. Het politiseren van mededinging kan leiden tot gevaarlijke protectionistische sentimenten waar Nederlandse consumenten — juist in deze markt — geen boodschap aan hebben.

Tarten

De ACM moet daarom haar rug recht houden en Brussel lekker blijven tarten. Vrij naar Orwell, alle telecomdieren zijn gelijk, maar sommigen zijn gelijker dan anderen.

Fd column van 11-5-2015

Auteur

Categorieën