Ga direct naar de content

Bezint eer ge begint…

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 19 2014

Meer intelligentie hangt samen met minder criminaliteit. Maar kunnen criminelen ook moeilijker tot tien tellen?

—–

Straffen voor crimineel gedrag, zoals een gevangenisstraf, moeten potentiële criminelen afschrikken. In theorie zullen mensen met een hoge tijdsvoorkeur hier minder vatbaar voor zijn dan mensen met een lage tijdsvoorkeur, waardoor ze vaker betrokken zullen zijn bij criminele activiteiten. Åkerlund et al. onderzoeken met gegevens over 13.606 Zweedse mensen over de periode 1966–1984 of dit in werkelijkheid ook klopt. Ze bestuderen daarvoor in hoeverre tijdsvoorkeuren op dertienjarige leeftijd crimineel gedrag in  de leeftijd van 15–31 jaar voorspellen. Uit de resultaten blijkt dat tijdsvoorkeuren inderdaad crimineel gedrag kunnen voorspellen. De effectgrootte is ongeveer een derde van het effect van intelligentie op criminaliteit. Het effect van tijdsvoorkeur is groter voor vermogensdelicten, zoals inbraken en autodiefstallen, en mannen met een laag opleidingsniveau. De resultaten suggereren dat maatregelen om de tijdsvoorkeur van kinderen te verhogen, criminaliteit kunnen voorkomen.

Åkerlund, D., B.H.H. Golsteyn, H. Grönqvist en L. Lindahl (2014) Time preferences and criminal behavior. IZA Discussion Paper, 8168.

Auteur

Categorieën