Ga direct naar de content

Besparingstekort Verenigde Staten loopt verder op

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 17 2005

Besparingstekort Verenigde Staten loopt verder op
Aute ur(s ):
Frank Griffioen
Ve rs che ne n in:
ESB, 90e jaargang, nr. 4463, pagina 283, 17 juni 2005 (datum)
Rubrie k :
statistiek
Tre fw oord(e n):

Besparingstekort Verenigde Staten loopt verder op
De flow-of-funds-statistieken van de Federal Reserve tonen dat het Amerikaanse nationale besparingstekort in het eerste kwartaal van
dit jaar is opgelopen tot een recordhoge 190 miljard dollar. Het nationale besparingstekort komt overeen met het tekort op de lopende
rekening. Opvallend is daarbij dat met uitzondering van de financiële instellingen alle binnenlands sectoren inmiddels
financieringstekorten optekenen. Het tekort van de overheidssector is weliswaar teruggevallen tot 118 miljard dollar (van 135 miljard in
het vierde kwartaal), maar blijft desondanks aanzienlijk. Deze ‘verbetering’ wordt evenwel volledig tenietgedaan door de gezinssector. Het
tekort van de gezinnen steeg spectaculair, van 77 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2004 tot 114 miljard. Gezinnen doen met name
een beroep op (hypothecair) krediet, maar verkopen tevens aandelen en obligaties om de consumptie te financieren. Alleen het
bedrijfsleven doet door de sterk gestegen winstgevendheid nauwelijks enig beroep op externe financieringsmiddelen. Sterker nog, een
groot deel van de winst is de afgelopen kwartalen aangewend voor de inkoop van eigen aandelen. Zo kochten bedrijven alleen al in het
eerste kwartaal per saldo voor 58 miljard dollar aan eigen aandelen in, nadat in geheel 2004 al circa 160 miljard van de markt werd gehaald.
figuur 1 figuur 2

Figuur 1. Financieringssaldi VS, nationaal besparingstekort

Figuur 2. Saldi gezinnen, bedrijven en overheid
Aangezien zowel de overheid, de gezinnen als de bedrijven tekorten optekenen, resteert het buitenland om in de financieringsbehoefte
van de Verenigde Staten te voorzien. Dit geschiedt grotendeels door de aankoop van Amerikaanse vastrentende waarden. Het gaat
hierbij vooral om de beleggingen van centrale banken van Aziatische landen met een hoog nationaal besparingsoverschot, zoals Japan
en China. Deze zeer substantiële dollaraccumulatie draagt ertoe bij dat de Amerikaanse kapitaalmarktrente nog altijd zeer laag is.
Frank Griffioen

Copyright © 2005 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur