Ga direct naar de content

Benoeming Laura van Geest als CPB-Directeur prima keuze

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 5 2013

De commentaren waren niet mals toen bekend werd dat Financiën topvrouw Laura van Geest werd benoemd als directeur van het CPB. Eric Bartelsman liet optekenen dat wat hem betreft het CPB kon worden afgeschaft. Bas Jacobs zei “verbijsterd” te zijn: “Regering Rutte-Asscher geeft aan lak te hebben aan de economische wetenschap. De regering verkiest ambtelijke loyaliteit boven de onafhankelijkheid van het CPB”, zegt hij. Sylvester Eijffinger tenslotte vond haar door haar huidige baan niet onafhankelijk genoeg en vond haar niet van voldoende wetenschappelijk niveau.

Ik vind in alle onbescheidenheid dat ik wel enige recht van spreken heb over dit onderwerp. Niet alleen heb ik een kleine 10 jaar bij het CPB gewerkt, maar ik zat ook bij de laatste vier in deze procedure voor de benoeming van CPB-directeur. Het is een ongeschreven regel dat je je terughoudend opstelt over de gekozen kandidaat als je dat zelf niet bent geworden, maar aangezien ik heel positief ben over de keuze hoef ik mij niet beschroomd te voelen, temeer daar ik het nogal oneens ben met de geuite kritiek.

Laten we eens naar de vier criteria kijken die in het functieprofiel zaten. Inspirerend manager, bestuurlijke sensitiviteit/omgevingsbewustzijn, topeconoom en visie. Geen onlogische criteria.

Het is aannemelijk dat van Geest de concurrentie tamelijk gemakkelijk de baas was op de criteria omgevingsbewustzijn en inspirerend manager. Visie zal moeten blijken, daar kan ik niet veel van zeggen. Dan topeconoom, een van de onderdelen van kritiek. Van Geest is niet gepromoveerd en heeft geen publicaties in internationale tijdschriften. Gezien haar staat van dienst, brede kennis van de economie en scherpe analytische geest til ik daar minder zwaar aan dan mijn collega’s. Dat ze – anders dan veel hoogleraren economie – ook nog iets van beleid snapt, lijkt me geen straf. Daarnaast heeft ze met Casper van Ewijk en George Gelauff twee onderdirecteuren die juist op het wetenschappelijke terrein van de hoed en de rand weten. 

Dan het punt van Bartelsman. Is van Geest doordat ze zo lang bij Financiën werkt niet in staat de onafhankelijkheid van het CPB te borgen? Een vreemde redenering. Werd dat ook gezegd van Klaas Knot toe hij bij de DNB werd benoemd? Het is een belediging voor van Geest’s intelligentie om te suggereren dat als ze in een andere rol opereert dan bij het ministerie, ze nog steeds een Financiën-hoed zou opzetten en dus niet in staat zou zijn onafhankelijk en kritisch te kijken naar ‘Den Haag’. Alsof een mens maar één knop heeft.

Eerlijk gezegd denk ik dat haar achtergrond eerder een voordeel kan zijn. Ze weet precies waar de gevoelige plekken zitten en heeft er alle belang bij die plekken te vinden, juist om te laten zien dat ze niet bang is voor Den Haag. Ze komt bij mij sowieso niet over als een serviel type. Anders dan Coen Teulings (soms) zal ze daarnaast niet de neiging hebben op de stoel van de politiek te gaan zitten.

Tot slot, is het een voordeel dat Laura van Geest een vrouw is? Ik ben daar redelijk agnostisch in. Kwaliteit staat voorop, maar gegeven de kwaliteit is het mooi meegenomen dat een vrouw de toppositie heeft bemachtigd in het traditionele CPB mannenbolwerk. Als ‘verliezer’ vind ik het qua ego minder prettig om van sommige kandidaten te verliezen, kan ik niet verhullen. Maar met deze kandidaat heb ik absoluut vrede.

PS ik vergeet hier de goede artikelen  te melden over de benoeming van Marike Stellinga in NRC en van Leon Willems in FD.

Auteur

Categorieën