Ga direct naar de content

Banengroei gehalveerd, minder vacatures

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 27 2002

Banengroei gehalveerd, minder vacatures
Aute ur(s ):
Divisie sociale en ruimtelijke statistieken van het cbs
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4376, pagina 695, 27 september 2002 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

In het tweede kwartaal van dit jaar was het aantal banen van werknemers 78.000 of 1,1 procent hoger dan in dezelfde periode van
2001. Dit betekent dat in één jaar de banengroei is gehalveerd. Sinds 1994 is een zo laag groeicijfer niet meer voorgekomen. Het
arbeidsvolume van werknemers (voltijdequivalenten) was in het tweede kwartaal van dit jaar 0,8 procent groter dan een jaar eerder.
In de afgelopen vijf jaar bedroeg de groei van het arbeidsvolume meestal 2 à 3,5 procent.
In de industrie heeft de banengroei plaats gemaakt voor inkrimping. In het tweede kwartaal van 2002 was het aantal banen in de
industrie 14.000 kleiner dan een jaar eerder, een vermindering met 1,6 procent. In veel andere bedrijfstakken ligt de groei dicht bij
het nulpunt. Alleen bij de overheid en in de zorg is er nog een substantiële toename van het aantal banen. Afgezien van de overheid en
de zorg is de banengroei dus verdwenen.
Verdere daling aantal vacatures
Ook het aantal openstaande vacatures is in de eerste helft van dit jaar verder gedaald.
Eind juni van dit jaar waren er 162.000 openstaande vacatures, dat is 56.000 minder dan een jaar eerder. De daling van het aantal
vacatures is vorig jaar op gang gekomen, en doet zich voor in alle sectoren. Het niveau is echter in vergelijking met voorgaande jaren
(nog) niet erg laag: het meest recente cijfer is lager dan de overeenkomstige cijfers van 1999-2001, maar hoger dan de cijfers van 1997 en
1998.
In de top tien van meest gevraagde beroepen stonden in 2001 drie elementaire beroepen: schoonmaakmedewerker, magazijnbediende en
vakkenvuller (in een winkel). Hoog in de toptien stonden verder winkelbediende, administratief medewerker en verkoper binnendienst.
Het hoogst gekwalificeerde beroep uit de toptien is automatiseerder: hieronder vallen zowel systeembeheerders als softwareontwikkelaars.
figuur 1

Figuur 1. Banen van werknemers, veranderingen ten opzichte van een jaar eerder, in procenten
figuur 2

Figuur 2. Banen van werknemers per bedrijfstak, tweede kwartaal, verandering ten opzichte van zelfde periode voorgaand jaar, in
procenten

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteurs