Ga direct naar de content

Awards: Pierson-Penning

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 29 2016

De Pierson-penning wordt eens per drie jaar uitgereikt aan een zeer verdienstelijk economist van Nederlandse nationaliteit, die zich heeft onderscheiden door de kwaliteit en diepgang van zijn publicaties. De penning is een initiatief van de Stichting Mr. N.G. Pierson Fonds.

PP.jpg

Op 17 oktober 2014 werd de penning uitgereikt aan prof. J.L. van Zanden. De Laudatio werd uitgesproken door prof. Hans Visser.

Op deze dag werd een Pierson Symposium georganiseerd bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dr. Onno Ruding en prof. Maarten Prak hielden een lezing.

Later op de dag sprak prof. Albert Jolink een oratie uit vanwege het aanvaarden van zijn ambt als hoogleraar op de Pierson Leerstoel.

Op 12 mei 2011 werd de penning uitgereikt aan prof. Arnoud Boot, voorzitter van de KVS. De laudatio werd uitgesproken door prof. Dick van Wensveen en prof. Hans Visser.

In 2009 is de penning uitgereikt aan prof. Arnold Heertje. De laudatio werd uitgesproken door prof. Rick van der Ploeg.

 

De winnaars in voorgaande jaren,

 

Categorieën

1 reactie

  1. G. de Jong
    7 jaar geleden

    Waar vindt de uitreiking van de Pierson penning 2017 op 10 oktober plaats?