Ga direct naar de content

Awards: Pierson-medaille

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 29 2016

De Pierson-medaille wordt driejaarlijks (voorheen tweejaarlijks) uitgereikt aan een jonge, veelbelovende onderzoeker op economisch-financieel terrein, die op het punt staat internationaal door te breken. De medaille is een initiatief van de Stichting Mr. N.G. Pierson Fonds en werd voor het eerst uitgereikt tijdens de Jaarvergadering van de KVS in december 2007. De winnaar ontvangt tevens een geldbedrag van 5.000 euro. Dit bedrag wordt ter beschikking gesteld door de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel.

De gedenkpenning is een aanmoedigingsprijs voor een veelbelovende onderzoeker werkzaam aan een economische faculteit in Nederland, waarvan verwacht wordt dat deze internationaal zal doorbreken. Deze wordt eens in de drie jaar uitgereikt, nu voor de vierde keer.

De medaille wordt toegekend aan een onderzoeker die: Niet langer dan 5 jaar geleden gepromoveerd is in de driejaarsperiode van observatie; Publicaties heeft in een van de top-5 tijdschriften (AER, JPE, QJE, Econometrica, Review of Economic Studies) of in een top-field tijdschrift, zoals het Journal of Finance; Werkzaam is op een vakgebied dat in de brede interessesfeer van N.G. Pierson valt en die ook economisch wat te zeggen heeft; bij gelijke kwaliteit gaat de voorkeur uit naar iemand die werkzaam is op het gebied van de financiële of monetaire economie. Nederlandse economische faculteiten, waaronder begrepen de RSM, kunnen elk twee kandidaten voor de prijs nomineren die voldoen aan de hoge eisen.

Op 11 december 2015 ontving Jan Stoop (Erasmus Universiteit Rotterdam) de vierde medaille voor zijn onderzoek op de experimentele economie. Vier kandidaten werden er vanuit de verschillende faculteiten voorgesteld, in alfabetische volgorde: Sebastian Ebert, gepromoveerd aan Universiteit van Bonn (summa cum laude) in 2011, en werkzaam aan Tilburg University. Nils Kok, gepromoveerd aan Maastricht University in 2008 en ook werkzaam aldaar. Stephan Smeekes, gepromoveerd aan Universiteit Maastricht in 2009 en ook werkzaam in Maastricht; en tot slot Jan Stoop, gepromoveerd aan Tilburg University in 2009, inmiddels werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De jury voor de toekenning van de Prijs bestond uit hoogleraren uit het bestuur van de Pierson Stichting: Rick van der Ploeg (voorzitter), Harry van Dalen, Harry Garretsen, Franz Palm en Casper de Vries. De jury heeft zich over de files (CVs en aanbevelingsbrieven) van de kandidaten gebogen en heeft werk van hen gelezen. Op basis daarvan is de jury uiteindelijk unaniem tot een voordracht gekomen. De jury heeft vastgesteld dat alle genomineerden een indrukwekkend CV hebben. Elke genomineerde kan met recht een veelbelovende onderzoeker genoemd worden. Naar het oordeel van de jury is de kwaliteit van de kandidaten in deze ronde bijzonder hoog. Dat stemt tot tevredenheid. Het Reglement stelt echter dat de medaille slechts aan hooguit één onderzoeker kan worden toegekend, wat het werk van de jury niet vergemakkelijkt. Elk heeft publicaties in de toptijdschriften, en het werk wordt driftig door anderen geciteerd, en als teken van erkenning, hebben zij alle vier ook al een Veni-beurs van NWO ontvangen en één zelfs een Vidi-beurs. Kortom, het zijn alle kandidaten die het vooruitzicht hebben op een veelbelovende carriëre met een uitstraling binnen en buiten Nederland.

Na een eerste lezing kwam de jury tot twee kandidaten die naar het oordeel van de jury in aanmerking zouden kunnen komen voor de prijs. Dit juryrapport richt zich op de twee beste kandidaten en om de spanning er in te houden willen we beginnen met de nummer twee die volgens de jury een eervolle vermelding verdient. Op de tweede plaats komt naar het oordeel van de jury de Maastrichtse econoom Nils Kok. Zijn onderzoeksterrein betreft financiering en belegging, waarbij hij zich in het bijzonder heeft toegelegd op het verschijnsel van duurzaam beleggen en investeren op  financiële markten maar ook in onroerendgoedmarkten. Het is een bijzonder breed terrein en het getuigt van zijn kwaliteiten dat hij zijn werk niet alleen in een eng gedefinieerde groep van wetenschappelijke tijdschriften heeft gepubliceerd maar in tal van tijdschriften: van regionale economie- , milieu- en real estate finance tijdschriften, tot top finance tijdschriften en de zogenaamde core journals als de Review of Economics and Statistics en tot tweemaal toe in de American Economic Review. Het is ook een wetenschapper die meer op het vakgebied van N.G. Pierson werkzaam is. De winnaar van de Pierson medaille 2015 heeft van alle kandidaten het kortste cv, maar hij compenseert dat ruimschoots met de inhoud van zijn werk. Zijn werk is reeds verschenen in de vlaggenschepen van de economische wetenschap: de American Economic Review en de Journal of Political Economy, maar ook zijn andere werk is verschenen in tijdschriften die er toe doen en die naar de mening van de jury belangwekkende bijdragen vormen. De jury heeft unaniem geadviseerd om de Pierson medaille 2015 toe te kennen aan Jan Stoop (Erasmus Universiteit Rotterdam). Stoop richt zich in zijn onderzoek op de experimentele economie en heeft in het bijzonder de spanning die er bestaat tussen  coöperatie en het nastreven van eigen belang op bijzonder creatieve wijze onder de loep genomen. De jury is vooral onder de indruk van het feit dat Stoop zelf data heeft verzameld, waaronder onder vissers in het Brabantse plaatsje Biest-Houthakker, en deze heeft toegepast in een field experiment zowel als in een laboratorium experiment. Alhoewel er een hausse is in laboratoriumexperimenten is er een grote behoefte aan field experimenten. Zijn werk is innovatief en doortastend, en voorziet in deze behoefte. De jury is verheugd dat het bestuur van de Pierson Stichting haar advies heeft gevolgd en de Pierson medaille 2015 heeft toegekend aan Jan Stoop.

Eerdere prijswinnaars waren Albert Menkveld (VU) in 2007, Thomas Dohmen (UM) in 2009, en Stefan Trautmann (UvT) in 2012.

Dr. Albert Menkveld (Vrije Universiteit) won de eerste Pierson-medaille in 2007. Hij kreeg deze voor zijn onderzoek naar financiële markten.

Dr. Thomas Dohmen (Universiteit van Maastricht) won de medaille in 2009 voor zijn onderzoek op toegepaste micro-economie en behavioral economics.

Op 14 december 2012 werd de derde medaille uitgereikt aan Dr. Stefan Trautmann (Universiteit van Tilburg) voor zijn onderzoek op gedragseconomie.

 

Categorieën