Auteur

Youri van Dorssen

Eenmalige lumpsum bij pensionering kent ook nadelige effecten

In het pensioenakkoord is afgesproken dat tien procent van het pensioenvermogen straks als lumpsum ineens mag worden uitgekeerd op de pensioendatum. Dit lijkt een aantrekkelijke optie voor deelnemers, maar kent ook nadelen.