Auteur

Willem Huijnk

Migratieachtergrond verkleint kans op baan vanuit bijstand

Personen met een migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in de bijstand. In hoeverre verschilt de kans om vanuit de bijstand een baan te vinden, gezien iemands herkomst. En welke factoren spelen hierbij een rol?