Auteur

Willem Bokkes

Ongelijkheid in kosten-batenanalyses

Een positief MKBA-saldo is niet per definitie een welvaartsverbetering. In werkelijkheid worden degenen die er op achteruitgaan namelijk niet gecompenseerd.