Auteur

Wilco Schoonderbeek

Transitiefalen legitimeert financiering deeptech door overheid

Overheidsfinanciering richt zich traditioneel op het versnellen van economische groei middels het repareren van ‘marktfalen’. Bij de klimaat- en energietransitie werkt dit contraproductief omdat deze transities – in ieder geval tijdelijk – ten koste gaan van economische groei. Het traditionele denken in termen van ‘markt­falen’ is daarom niet langer toereikend en de overheidsfinanciering moet gericht zijn op het voorkómen van ‘transitiefalen’.

Financier transities niet alleen met subsidies, maar ook met risicodragend kapitaal

Transities zoals de klimaat- en stikstofcrisis vragen om een andere inzet van overheidsmiddelen dan alleen maar subsidies. Blended finance, de combinatie van subsidies en financiering, is een beter mechanisme om overheidsmiddelen doelmatig en doeltreffend in te zetten.