Auteur

Wilco Schoonderbeek

Financier transities niet alleen met subsidies, maar ook met risicodragend kapitaal

Transities zoals de klimaat- en stikstofcrisis vragen om een andere inzet van overheidsmiddelen dan alleen maar subsidies. Blended finance, de combinatie van subsidies en financiering, is een beter mechanisme om overheidsmiddelen doelmatig en doeltreffend in te zetten.