Auteur

Vera Boots

Nederlandse Staat koopt minder leningen terug

Een van de instrumenten die het Agentschap bij het dagelijkse cashmanagement tot zijn beschikking heeft, is de mogelijkheid om staatsleningen voortijdig terug te kopen. Opvallend is dat dit instrument vanaf 2017 veel minder gebruikt wordt.