Auteur

Valentijn van Spijker

Spoorvervoer slechts deels alternatief voor luchtvaart

Vliegen veroorzaakt dit jaar drie procent van de broeikasgassen in de Europese Unie. Reizen per trein wordt daarom vaak genoemd als duurzaam alternatief. Is een grootschalige verschuiving van luchtvaart naar spoorvervoer realistisch?

Statistiek: Miljoenennota: van privatisering naar toezicht

Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw privatiseert en verzelfstandigt de overheid er lustig op los. De golf aan privatiseringen, deregu­lering en verzelfstandiging in de jaren tachtig en negentig keert ook terug in het toenemend gebruik van deze termen in de miljoenennota’s.