Auteur

Tineke van der Schoor

Lokale energie op de agenda

De Energieagenda acht de energieproductie door bedrijven en ­burgers belangrijk voor het creëren van bewustzijn en draagvlak voor de energietransitie. Decentrale en lokale ­energieproductie ­vermag echter meer, ze kan namelijk een substantiële bijdrage ­leveren aan de totale energieproductie.